Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

+
23.05.2024 Raport bieżący 14/2024

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12 czerwca 2024 r.
więcej
15.05.2024 Raport bieżący 13/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
więcej
15.05.2024 Raport bieżący 12/2024

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.
więcej
13.05.2024 Raport bieżący 11/2024

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.
więcej
13.05.2024 Raport bieżacy 10/2024

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za kwiecień
więcej
29.04.2024 Raport bieżący 9/2024

Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za I kwartał 2024 r.
więcej
08.04.2024 Raport bieżący 8/2024

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za marzec
więcej
07.03.2024 Raport bieżący 7/2024

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za luty
więcej
29.02.2024 Raport bieżący 6/2024

Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za 2023 r.
więcej
05.02.2024 Raport bieżący 5/2024

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za styczeń
więcej
10.01.2024 Raport bieżący 4/2024

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.01.2024 Raport bieżący 3/2024

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2024
więcej
05.01.2024 Raport bieżący 2/2024

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za grudzień
więcej
05.01.2024 Raport bieżący 1/2024

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
12.12.2023 Raport Bieżący 45/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
06.12.2023 Raport bieżący 44/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za listopad
więcej
20.11.2023 Raport bieżący 43/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
20.11.2023 Raport bieżący 42/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
07.11.2023 Raport bieżący 41/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za październik
więcej
27.10.2023 Raport bieżący 40/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
27.10.2023 Raport bieżący 39/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
26.10.2023 Raport bieżący 38/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
26.10.2023 Raport bieżący 37/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
23.10.2023 Raport bieżący 36/2023

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych warrantów subskrypcyjnych serii 1E
więcej
10.10.2023 Raport bieżący 35/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
10.10.2023 Raport bieżący 34/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
10.10.2023 Raport bieżący 33/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
10.10.2023 Raport bieżący 33/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
10.10.2023 Raport bieżący 32/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
05.10.2023 Raport bieżący 31/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za wrzesień
więcej
02.10.2023 Raport bieżący 30/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
02.10.2023 Raport bieżący 29/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
07.09.2023 Raport bieżący 28/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za sierpień
więcej
23.08.2023 Raport bieżacy 27/2023

Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za I półrocze 2023
więcej
10.08.2023 Raport bieżący 26/2023

Zmiana Programu Motywacyjnego w Spółce
więcej
10.08.2023 Raport bieżący 25/2023

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.
więcej
08.08.2023 Raport bieżący 24/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za lipiec
więcej
07.07.2023 Raport bieżący 23/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za czerwiec
więcej
28.06.2023 Raport bieżący nr 22/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r.
więcej
28.06.2023 Raport bieżący nr 21/2023

Treść uchwał podjętych przez WZA dnia 28.06.2023
więcej
07.06.2023 Raport bieżący 20/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
06.06.2023 Raport bieżący 19/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za maj
więcej
01.06.2023 Raport bieżący 18/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
01.06.2023 Raport bieżący 17/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ESPI
więcej
26.05.2023 Raport bieżący 16/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
26.05.2023 Raport bieżący 15/2023

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
10.05.2023 Raport bieżący 14/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za kwiecień
więcej
05.04.2023 Raport bieżący 13/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za marzec
więcej
03.04.2023 Raport bieżący 12/2023

Zmiana adresu siedziby
więcej
03.04.2023 Raport bieżący 11/2023

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
więcej
15.03.2023 Raport bieżący 10/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 marca 2023 r.
więcej
15.03.2023 Raport bieżący 9/2023

Powołanie osoby nadzorującej
więcej
15.03.2023 Raport bieżący 8/2023

Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 15.03.2023
więcej
08.03.2023 Raport bieżący 7/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za luty
więcej
16.02.2023 Raport bieżący 6/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ESPI
więcej
09.02.2023 Raport bieżacy 5/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za styczeń 2023 r.
więcej
03.02.2023 Raport bieżący 4/2023

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
więcej
31.01.2023 Raport bieżący 3/2023

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi SA
więcej
23.01.2023 Raport bieżący 2/2023

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2023
więcej
10.01.2023 Raport bieżący 1/2023

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za grudzień
więcej
12.12.2022 Raport bieżacy 37/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za listopad
więcej
01.12.2022 Raport bieżacy 36/2022

Wykreślenie spółki zależnej z Krajowego Rejestru Sądowego
więcej
24.11.2022 Raport bieżacy 35/2022

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
17.11.2022 Raport bieżacy 34/2022

Rejestracja zmiany statutu
więcej
08.11.2022 Raport bieżący 33/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za październik
więcej
26.10.2022 Raport bieżący 32/2022

Decyzja ZUS wobec spółki zależnej w sprawie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne
więcej
25.10.2022 Raport bieżący 31/2022

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na rynku regulowanym GPW
więcej
20.10.2022 Raport bieżący 30/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
więcej
20.10.2022 Raport bieżący 29/2022

Treść uchwał podjętych przez NWZA dnia 20.10.2022
więcej
14.10.2022 Raport bieżący 28/2022

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na GPW
więcej
12.10.2022 Raport bieżący 27/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za wrzesień
więcej
23.09.2022 Raport bieżący 26/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ESPI
więcej
14.09.2022 Raport bieżący 25/2022

Utworzenie rezerwy finansowej w spółce zależnej od Artifex Mundi
więcej
12.09.2022 Raport bieżący 24/2022

Wnioski akcjonariuszy o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji
więcej
09.09.2022 Raport bieżący 23/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień
więcej
07.09.2022 Raport bieżący 22/2022

Wniosek akcjonariusza o zamianę akcji
więcej
05.08.2022 Raport bieżący 21/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec
więcej
07.07.2022 Raport bieżący 20/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec
więcej
06.07.2022 Raport bieżacy 19/2022

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
06.07.2022 Raport bieżacy 18/2022

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
06.07.2022 Raport bieżacy 17/2022

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
27.06.2022 Raport bieżacy 16/2022

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
22.06.2022 Raport bieżacy 15/2022

Rejestracja zmiany statutu
więcej
14.06.2022 Raport bieżacy 14/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj
więcej
27.05.2022 Raport bieżacy 13/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 26 maja 2022 r.
więcej
27.05.2022 Raport bieżacy 12/2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZ dnia 26.05.2022
więcej
11.05.2022 Raport bieżacy 11/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień
więcej
02.05.2022 Raport bieżacy 10/2022

Publikacja Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
więcej
29.04.2022 Raport bieżący 9/2022

Ogłoszenie Zarządu Artifex Mundi S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. na dzień 26 maja 2022 roku - ESPI
więcej
13.04.2022 Raport bieżący 8/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za marzec
więcej
16.03.2022 Raport bieżący 7/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za luty
więcej
16.03.2022 Raport bieżący 6/2022

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.02.2022 Raport bieżący 5/2022

Otrzymanie przez Spółki w Grupie Kapitałowej Artifex Mundi interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
więcej
10.02.2022 Raport bieżący 4/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za styczeń
więcej
26.01.2022 Raport bieżący 3/2022

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
13.01.2022 Raport bieżący 2/2022

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2022
więcej
13.01.2022 Raport bieżący 1/2022

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za grudzień
więcej
23.12.2021 Raport bieżący 47/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
13.12.2021 Raport bieżący 46/2021

Otrzymanie przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
więcej
09.12.2021 Raport bieżący 45/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za listopad
więcej
19.11.2021 Raport bieżący 44/2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
15.11.2021 Raport bieżący 43/2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
10.11.2021 Raport bieżący 42/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za październik
więcej
25.10.2021 Raport bieżący 41/2021

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za III kwartał 2021 r.
więcej
13.10.2021 Raport bieżący 40/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.10.2021 Raport bieżący 39/2021

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
więcej
08.10.2021 Raport bieżący 38/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za wrzesień
więcej
10.09.2021 Raport bieżący 37/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień
więcej
01.09.2021 Raport bieżący 36/2021

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I półrocze 2021 r.
więcej
11.08.2021 Raport bieżący 35/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec
więcej
07.07.2021 Raport bieżący 34/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.
więcej
07.07.2021 Raport bieżący 33/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec
więcej
02.07.2021 Raport bieżący 32/2021

Powołanie osób zarządzających
więcej
02.07.2021 Raport bieżący 31/2021

Powołanie osób nadzorujących
więcej
02.07.2021 Raport bieżący 30/2021

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A
więcej
02.07.2021 Raport bieżący 29/2021

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
więcej
29.06.2021 Raport bieżący 28/2021

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
więcej
28.06.2021 Raport bieżący 27/2021

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
więcej
28.06.2021 Raport bieżący 26/2021

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki
więcej
15.06.2021 Raport bieżący 25/2021

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na rynku regulowanym GPW
więcej
09.06.2021 Raport bieżący 24/2021

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na GPW
więcej
09.06.2021 Raport bieżący 23/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj
więcej
02.06.2021 Raport bieżący 22/2021

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – ESPI
więcej
10.05.2021 Raport bieżący 21/2021

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I kwartał 2021 r.
więcej
07.05.2021 Raport bieżący 20/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień
więcej
26.04.2021 Raport bieżący 19/2021

Wnioski akcjonariuszy o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
więcej
26.04.2021 Raport bieżący 18/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2021 r.
więcej
21.04.2021 Raport bieżący 17/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r.
więcej
21.04.2021 Raport bieżący 16/2021

Wniosek akcjonariusza o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenie akcji do obrotu
więcej
09.04.2021 Raport bieżący 15/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za marzec
więcej
31.03.2021 Raport bieżący 14/2021

Pozytywne opinie Rady Nadzorczej Spółki w sprawie Programu Motywacyjnego oraz Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
22.03.2021 Raport bieżący 13/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – ESPI
więcej
17.03.2021 Raport bieżący 12/2021

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2020
więcej
17.03.2021 Raport bieżący 11/2021

Informacje na temat aktualizacji wartości bilansowej projektu Bladebound
więcej
08.03.2021 Raport bieżący 10/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za luty
więcej
01.03.2021 Raport bieżący 9/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.02.2021 Raport bieżący 8/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za styczeń
więcej
15.01.2021 Raport bieżący 7/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
14.01.2021 Raport bieżący 6/2021

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2021
więcej
14.01.2021 Raport bieżący 5/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
14.01.2021 Raport bieżący 4/2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
14.01.2021 Raport bieżący 3/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
14.01.2021 Raport bieżący 2/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.01.2021 Raport bieżący 1/2021

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za grudzień
więcej
31.12.2020 Raport bieżący 58/2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
więcej
11.12.2020 Raport bieżący 57/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
07.12.2020 Raport bieżący 56/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za listopad
więcej
03.12.2020 Raport bieżący 55/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
więcej
18.11.2020 Raport bieżący 54/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
więcej
06.11.2020 Raport bieżący 53/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za październik
więcej
28.10.2020 Raport bieżący 52/2020

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za III kwartał 2020 r.
więcej
16.10.2020 Raport bieżący 51/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
więcej
13.10.2020 Raport bieżący 50/2020

Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
12.10.2020 Raport bieżący 49/2020

Otrzymanie trzech zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
więcej
07.10.2020 Raport bieżący 48/2020

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
więcej
07.10.2020 Raport bieżący 47/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
więcej
07.10.2020 Raport bieżący 46/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za wrzesień
więcej
30.09.2020 Raport bieżący 45/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
więcej
30.09.2020 Raport bieżący 44/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2020 r. – ESPI
więcej
30.09.2020 Raport bieżący 43/2020

Powołanie prokurenta
więcej
29.09.2020 Raport bieżący 42/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
więcej
18.09.2020 Raport bieżący 41/2020

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki – treść ESPI.
więcej
18.09.2020 Raport bieżący 40/2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 rok
więcej
08.09.2020 Raport bieżący 39/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień
więcej
04.09.2020 Raport bieżący 38/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – ESPI
więcej
04.09.2020 Raport bieżący 37/2020

Wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn na platformie Nintendo Switch
więcej
03.09.2020 Raport bieżący 36/2020

Wydanie Unsolved na iOS
więcej
16.08.2020 Raport bieżący 35/2020

Korekta raportu bieżącego nr 342020 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZA”), które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2020 r.
więcej
13.08.2020 Raport bieżący 34/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA, które odbyło się 12 lipca 2020 roku
więcej
13.08.2020 Raport bieżący 33/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2020 r. – ESPI
więcej
13.08.2020 Raport bieżący 32/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec
więcej
07.08.2020 Raport bieżący 31/2020

Powierzenie Panu Przemysławowi Błaszczykowi od dnia 1 października 2020 r. funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołanie Pana Roberta Mikuszewskiego od dnia 30 września 2020 r. w skład Zarządu Spółki
więcej
07.08.2020 Raport bieżący 30/2020

Rezygnacja Pana Tomasza Grudzińskiego z Zarządu Spółki z dniem 30 września 2020 r.
więcej
06.08.2020 Raport bieżący 29/2020

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I półrocze 2020
więcej
17.07.2020 Raport bieżący 28/2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – ESPI
więcej
09.07.2020 Raport bieżący 27/2020

Korekta raportu bieżącego 26/2020
więcej
08.07.2020 Raport bieżący 26/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec
więcej
08.07.2020 Raport bieżący 25/2020

Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach programu GameInn
więcej
02.07.2020 Raport bieżący 24/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA, które odbyło się 24 czerwca 2020 roku
więcej
24.06.2020 Raport bieżący 23/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r. – ESPI
więcej
09.06.2020 Raport bieżący 22/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj
więcej
01.06.2020 Raport bieżący 21/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
29.05.2020 Raport bieżący 20/2020

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2020 – ESPI
więcej
08.05.2020 Raport bieżący 19/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień
więcej
07.05.2020 Raport bieżący 18/2020

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok I kwartał 2020 r.
więcej
29.04.2020 Raport bieżący 17/2020

Zakończenie prac nad rozwojem projektu Tiny Dragons
więcej
22.04.2020 Raport bieżący 16/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.04.2020 Raport bieżący 15/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.04.2020 Raport bieżący 14/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.04.2020 Raport bieżący 13/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
08.04.2020 Raport bieżący 12/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w I kwartale 2020 r. oraz zmiana polityki informacyjnej w zakresie wyników sprzedaży
więcej
19.03.2020 Raport bieżący 11/2020

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2019
więcej
19.03.2020 Raport bieżący 10/2020

Informacja na temat utworzenia odpisów aktualizacyjnych w odniesieniu do wybranych projektów gier
więcej
16.03.2020 Raport bieżący 9/2020

Umowa wydawnicza z AppicPlay
więcej
24.02.2020 Raport bieżący 8/2020

Aktualizacja gry Bladebound zmieniająca podstawowe parametry gry
więcej
14.02.2020 Raport bieżący 7/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
06.02.2020 Raport bieżący 6/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
30.01.2020 Raport bieżący 5/2020

Zmiana adresu siedziby Spółki
więcej
29.01.2020 Raport bieżący 4/2020

Zakończenie prac nad rozwojem projektu Rogal
więcej
29.01.2020 Raport bieżący 3/2020

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2020
więcej
17.01.2020 Raport bieżący 2/2020

Umowa wydawnicza dla gry Hot Shot Burn
więcej
14.01.2020 Raport bieżący 1/2020

Aktualizacja Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022
więcej
09.10.2019 Raport bieżący 25/2019

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udzialu w ogolnej liczbie glosow
więcej
27.09.2019 Raport bieżący 24/2019

Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN
więcej
17.07.2019 Raport bieżący 23/2019

Początek kampanii promocyjnej i wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn
więcej
02.07.2019 Raport bieżący 22/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r.
więcej
25.06.2019 Raport bieżący 21/2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – ESPI
więcej
24.06.2019 Raport bieżący 20/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. – ESPI
więcej
24.06.2019 Raport bieżący 19/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
więcej
19.06.2019 Raport bieżący 18/2019

Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain — aktualizacja informacji
więcej
15.06.2019 Raport bieżący 17/2019

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – ESPI
więcej
28.05.2019 Raport bieżący 16/2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2019 – ESPI
więcej
28.05.2019 Raport bieżący 15/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
więcej
28.05.2019 Raport bieżący 14/2019

Wybór biegłego rewidenta
więcej
09.05.2019 Raport bieżący 13/2019

Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain
więcej
19.04.2019 Raport bieżący 12/2019

Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Tiny Dragons razem z zewnętrznym wydawcą
więcej
16.04.2019 Raport bieżący 11/2019

Przyjęcie nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022
więcej
29.03.2019 Raport bieżący 10/2019

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe
więcej
29.03.2019 Raport bieżący 9/2019

Przegląd opcji strategicznych Spółki – aktualizacja informacji
więcej
06.03.2019 Raport bieżący 8/2019

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych Spółki
więcej
01.03.2019 Raport bieżący 7/2019

Update 0 gry Bladebound – zakończenie aktualizacji na platformie iOS
więcej
26.02.2019 Raport bieżący 6/2019

Powołanie Członka Zarządu
więcej
26.02.2019 Raport bieżący 5/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
więcej
26.02.2019 Raport bieżący 4/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
więcej
01.02.2019 Raport bieżący 3/2019

Raport bieżący 3/2019
więcej
31.01.2019 Raport bieżący 2/2019

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2019
więcej
31.01.2019 Raport bieżący 1/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
więcej
12.12.2018 Raport bieżący 35/2018

Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound
więcej
17.10.2018 Raport bieżący 34/2018

Rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW
więcej
16.10.2018 Raport bieżący 32/2018

Warunkowa rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW
więcej
16.10.2018 Raport bieżący 33/2018

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
więcej
24.09.2018 Raport bieżący 31/2018

Uzupełnienie raportu ESPI nr 30/2018 dotyczącego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
więcej
21.09.2018 Raport bieżący 30/2018

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
więcej
21.09.2018 Raport bieżący 29/2018

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
więcej
06.09.2018 Raport bieżący 28/2018

Wyznaczenie daty premiery My Brother Rabbit
więcej
24.08.2018 Raport bieżący 27/2018

Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki
więcej
14.08.2018 Raport bieżący 26/2018

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D
więcej
09.08.2018 Raport bieżący 25/2018

Otrzymanie zawiadomienia o warunkowej zmianie stanu posiadania akcji Spółki
więcej
09.08.2018 Raport bieżący 24/2018

Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
01.08.2018 Raport bieżący 23/2018

Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii D oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji
więcej
26.07.2018 Raport bieżący 22/2018

Określenie ceny emisyjnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, liczby tych akcji do zaoferowania oraz listy potencjalnych inwestorów
więcej
25.07.2018 Raport bieżący 21/2018

Początek kampanii promocyjnej Irony Curtain – korekta raportu
więcej
25.07.2018 Raport bieżący 20/2018

Początek kampanii promocyjnej Irony Curtian
więcej
23.07.2018 Raport bieżący 19/2018

Przyjęcie zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D
więcej
04.07.2018 Raport bieżący 18/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
27.06.2018 Raport bieżący 17/2018

Początek kampanii promocyjnej My Brother Rabbit
więcej
26.06.2018 Raport bieżący 16/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
15.06.2018 Raport bieżący 14/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
15.06.2018 Raport bieżący 13/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
06.06.2018 Raport bieżący 11/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
więcej
06.06.2018 Raport bieżący 10/2018

Uchwały podjęte na ZWZ
więcej
14.05.2018 Raport bieżący 9/2018

Sprzedaż Nightmares from the Deep®: A Hidden Object Adventure i Kate Malone: Hidden Object Detective
więcej
10.05.2018 Raport bieżący 8/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
więcej
10.05.2018 Raport bieżący 7/2018

Przyjęcie strategii rozwoju Grupy Artifex Mundi na lata 2018-2021
więcej
13.04.2018 Raport bieżący 6/2018

Harmonogram wydawniczy segmentu premium na II kw. 2018 r.
więcej
04.04.2018 Raport bieżący 5/2018

Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok
więcej
03.04.2018 Raport bieżący 4/2018

Premiera Bladebound na Mi App Store
więcej
01.02.2018 Raport bieżący 3/2018

Raport bieżący 3/2018
więcej
30.01.2018 Raport bieżący 2/2018

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2018
więcej
11.01.2018 Raport bieżący 1/2018

Harmonogram wydawniczy segmentu premium na I kw. 2018 r.
więcej
29.12.2017 Raport bieżący 47/2017

Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Bladebound
więcej
20.12.2017 Raport bieżący 46/2017

Zaprzestanie realizacji wybranych projektów gier komputerowych
więcej
19.12.2017 Raport bieżący 45/2017

Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A.
więcej
19.12.2017 Raport bieżący 44/2017

Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A.
więcej
19.12.2017 Raport bieżący 43/2017

Soft-launch gry Mighty Machines
więcej
12.12.2017 Raport bieżący 42/2017

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.
więcej
11.12.2017 Raport bieżący 41/2017

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
więcej
20.10.2017 Raport bieżący 39/2017

Hard-launch gry Bladebound – ustalenie daty premiery
więcej
20.10.2017 Raport bieżący 40/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
13.10.2017 Raport bieżący 38/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
13.10.2017 Raport bieżący 37/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
13.10.2017 Raport bieżący 36/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.10.2017 Raport bieżący 35/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.10.2017 Raport bieżący 34/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.10.2017 Raport bieżący 33/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.10.2017 Raport bieżący 32/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
04.10.2017 Raport bieżący 31/2017

Zmiana stanu posiadania
więcej
04.10.2017 Raport bieżący 30/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
04.10.2017 Raport bieżący 29/2017

Zmiana stanu posiadania
więcej
04.10.2017 Raport bieżący 28/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
03.10.2017 Raport bieżący 27/2017

Podjęcie przez wspólników Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna – akcjonariusza Emitenta, uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki
więcej
02.10.2017 Raport bieżący 26/2017

Harmonogram wydawniczy segmentu premium na IV kw. 2017 r.
więcej
21.09.2017 Raport bieżący 25/2017

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
więcej
11.09.2017 Raport bieżący 24/2017

Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki
więcej
28.08.2017 Raport bieżący 23/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
więcej
11.08.2017 Raport bieżący 22/2017

Soft launch gry Tiny Dragons
więcej
01.08.2017 Raport bieżący 21/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
więcej
01.08.2017 Raport bieżący 20/2017

Rejestracja zmiany Statutu Spółki
więcej
07.07.2017 Raport bieżący 18/2017

Soft launch gry Rabbits Inc.
więcej
07.07.2017 Raport bieżący 17/2017

Harmonogram wydawniczy segmentu premium na III kw. 2017 r.
więcej
26.06.2017 Raport bieżący 16/2017

Soft launch gry Spellblade: Match-3 Puzzle RPG
więcej
19.06.2017 Raport bieżący 15/2017

Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
więcej
13.06.2017 Raport bieżący 14/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
więcej
12.06.2017 Raport bieżący 13/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
więcej
12.06.2017 Raport bieżący 12/2017

Uchwały podjęte na ZWZ
więcej
08.06.2017 Raport bieżący 11/2017

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
więcej
07.06.2017 Raport bieżący 10/2017

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
więcej
06.06.2017 Raport bieżący 9/2019

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca 2017 r.
więcej
16.05.2017 Raport bieżący 8/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
więcej
16.05.2017 Raport bieżący 7/2017

Zamiany w Statucie Spółki
więcej
16.05.2017 Raport bieżący 6/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
więcej
12.05.2017 Raport bieżący 5/2017

Wybór biegłego rewidenta
więcej
24.04.2017 Raport bieżący 4/2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2016 roku
więcej
30.01.2017 Raport bieżący 3/2017

Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2017
więcej
26.01.2017 Raport bieżący 2/2017

Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A. – uzupełnienie
więcej
03.01.2017 Raport bieżący 1/2017

Soft launch gry Kate Malone: Hidden Object Detective
więcej
15.12.2016 Raport bieżący 16/2016

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
więcej
13.12.2016 Raport bieżący 15/2016

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C Spółki
więcej
06.12.2016 Raport bieżący 14/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
06.12.2016 Raport bieżący 13/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
02.12.2016 Raport bieżący 12/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
więcej
30.11.2016 Raport bieżący 11/2016

Termin publikacji raportu za III kwartał 2016 roku
więcej
22.11.2016 Raport bieżący 10/2016

Wybór biegłego rewidenta
więcej
16.11.2016 Raport bieżący 9/2016

Wprowadzenie akcji oraz praw do akcji Artifex Mundi S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w Warszawie S.A.
więcej
14.11.2016 Raport bieżący 8/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
10.11.2016 Raport bieżący 7/2016

Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A.
więcej
10.11.2016 Raport bieżący 6/2016

Dopuszczenie akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego oraz rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
więcej
08.11.2016 Raport bieżący 5/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
08.11.2016 Raport bieżący 4/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
08.11.2016 Raport bieżący 3/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
08.11.2016 Raport bieżący 2/2016

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
więcej
08.11.2016 Raport bieżący 1/2016

Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)
więcej