Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Fundusze Europejskie

Realizowane projekty

Projekt nr POIR.01.02.00-00-0185/20-00 pt. „WIRTUALNY GRACZ – technologia symulacji zachowania mobilnej gry F2P na przestrzeni dowolnie długiego czasu grania przy znaczącej liczbie graczy, z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu optymalizacji gry przed premierą oraz w trakcie życia”

Beneficjent: Artifex Mundi S.A.

Cel projektu: Opracowanie technologii umożliwiającej symulację działania dowolnej gry w gatunku mobile F2P RPG, która pozwoli twórcom na testowanie gry na etapie jej tworzenia, a nie – jak to się dzieje obecnie – po premierze.

Planowany efekt projektu: Dostarczenie na rynek gier optymalnych z punktu widzenia balansu i ekonomii oraz utrzymanie długofalowego zadowolenia graczy.

Wartość projektu: 7 148 340,98 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 4 036 775,67 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV.

Projekt nr POIR.01.02.00-00-0186/20-00 pt. „Wydajna technologia symulacji rozwoju osobowości postaci niezależnych, powiązanych z nią proceduralnych animacji oraz podniesienie wizualnej jakości postaci na platformach mobilnych”

Beneficjent: Artifex Mundi S.A.

Cel i planowany efekt projektu: Opracowanie systemu automatyzującego projektowanie postaci na poziomie deweloperskim i na tej podstawie własnej gry 3D na urządzenia mobilne, który w niespotykany dotąd sposób, podniesie jakość wizualną postaci i pozwoli budować ich indywidualną osobowość w grze.

Wartość projektu: 5 199 605,50 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 2 599 802,77 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV.