Artifex Mundi Logo

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Kapitał podstawowyLiczba akcjiUdział w kap. pod.Liczba głosów WZA% w liczbie głosów
Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.2 430 51020,43%2 430 51020,43%
Warsaw Equity PE Fund I FIZAN1 553 15813,06%1 553 15813,06%
Nationale-Nederlanden PTE1 180 0009,92%1 180 0009,92%
Aviva Investors Poland TFI SA1 139 7449,58%1 139 7449,58%
Robert Mikuszewski669 4825,63%669 4825,63%
Adrian Dębowski651 7265,48%651 7265,48%
G5 Entertainment AB623 0435,24%623 0435,24%
Pozostali akcjonariusze łącznie3 649 33730,67%3 649 33730,67%
Suma:11 897 000100%11 897 000100%