Artifex Mundi Logo

Relacje inwestorskie

Dane finansowe

Dane w tys. PLN202120202019201820172016
Przychody ze sprzedaży39 07525 72616 65420 12020 52122 696
Zysk brutto na sprzedaży29 35315 7908 3738 0038 18711 544
Zysk operacyjny15 33210 002-14 355-12 895-4 8017 472
Zysk brutto14 69910 193-14 430-13 197-4 3087 295
Zysk netto13 0008 243-13 699-10 475-3 5895 587
EBITDA znormalizowana21 53419 52411 15411 58215 2527 831
Przepływy operacyjne netto8 5828 114-6 152-5 649-3 852385
Przepływy inwestycyjne netto-2-260-111-136-669-147
Przepływy finansowe netto-742-781-9279 985-17910 787
Przepływy pieniężne netto razem6 4507 005-7 2144 832-6 34210 503
Środki pieniężne na koniec okresu17 48311 0383 97611 2206 38712 729