Artifex Mundi Logo

Relacje inwestorskie

Oferta publiczna akcji

Data debiutu na GPW

17 listopada 2016 r.

Rynek notowań

Rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Cena

Akcje Artifex Mundi były sprzedawane i obejmowane po cenie 22,50 zł za jedną akcję.

Wielkość oferty

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 4 418 000 akcji Spółki, w tym:

  • przedmiotem sprzedaży było łącznie 3 918 000 akcji serii B Spółki,
  • przedmiotem subskrypcji było 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podział transz

  • Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 88,6% akcji Spółki
  • Transza Inwestorów Indywidualnych: 11,4% akcji Spółki

Wartość oferty

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99 405 000 zł, w tym:

  • wartość akcji sprzedawanych wyniosła 88 155 000 zł,
  • wartość akcji subskrybowanych wyniosła 11 250 000 zł.

Lock-up

Dotychczasowi akcjonariusze (osoby zrzeszone w ramach Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN) zawarli umowy lock-up, zobowiązujące ich do niezbywania akcji, które pozostaną w ich posiadaniu po Ofercie, w okresie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań.

Doradcy w ofercie publicznej

  • Trigon Dom Maklerski – oferujący,
  • Kancelaria BSWW Legal & Tax – doradztwo prawne,
  • UHY ECA – audytor,
  • MSLGROUP – strategiczne doradztwo komunikacyjne i relacje inwestorskie.