Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Strategia

Strategia rozwoju Artifex Mundi wiąże długoterminowy wzrost wartości firmy dla Akcjonariuszy z rozwojem działalności deweloperskiej i wydawniczej w segmencie gier free-to-play, przy równoczesnej maksymalizacji zyskowności i wykorzystaniu szans biznesowych w segmencie gier HOPA, komercjalizowanych w modelu premium.

Filozofia działalności Spółki opiera się na czterech filarach: niezależności kreatywnej i finansowej, cierpliwości w działaniu, dywersyfikacji produktowej oraz łączącej członków zespołu Spółki wspólnej pasji, jaką są gry wideo.

Strategicznym celem Artifex Mundi na lata 2021-2024 jest stworzenie, w obu wewnętrznych studiach Spółki – gier Hidden Object oraz gier RPGperspektywicznej, zyskowej i skalowanej gry free-to-play, której rozwój w kolejnych latach będzie motorem napędowym wzrostu firmy.