Artifex Mundi Logo

Relacje inwestorskie

Władze spółki

Przemysław Błaszczyk

Prezes zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Jest managerem z ponad 14 letnim doświadczeniem w różnych obszarach związanych z finansami. Pracował m.in. dla PwC (2008-2013), Euronet (2013-2017), BeamUp Payments (2017-2018).

Przemysław Błaszczyk ze Spółką związany jest od września 2018 r., kiedy objął rolę Chief Financial Officera. W dniu 26 lutego 2019 r. Przemysław Błaszczyk powołany został w skład Zarządu Spółki. Jako Członek Zarządu Spółki oraz Chief Financial Officer w latach 2018-2020 odpowiedzialny był za kształtowanie i realizację strategii finansowej Spółki. Od 1 października 2020 r. jako Prezes Zarządu odpowiedzialny za strategię i funkcjonowanie Grupy.

Kamil Urbanek

Członek zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka, który od ponad 15 lat związany jest z branżą gier komputerowych. Należy do grona współzałożycieli studia Artifex Mundi, jest także współtwórcą technologii Spark Casual Engine, dzięki której firma stworzyła już blisko 100 tytułów. Posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów multiplatformowych.

W Zarządzie Artifex Mundi jest odpowiedzialny za strategię i funkcjonowanie studia gier Hidden Object.

Robert Mikuszewski

Członek zarządu

Robert Mikuszewski jest managerem z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży gier komputerowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Robert Mikuszewski jest jednym z założycieli Spółki, będąc związanym z nią nieprzerwanie od 2012 roku. W okresie 07.2014 – 01.2016 pełnił już rolę Członka Zarządu w Spółce. W przeszłości pełnił role związane zarówno z zarządzaniem pojedynczymi projektami, jak również rolę Dyrektora Produkcji.

W Zarządzie Artifex Mundi jest odpowiedzialny za strategię i funkcjonowanie studia gier RPG.

Tomasz Grudziński

Przewodniczący rady nadzorczej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z branżą gier komputerowych związany od początku swojej kariery zawodowej. W 2006 roku wspólnie z grupą przyjaciół, którzy podobnie jak on byli pasjonatami programowania, założył studio Artifex Mundi. W ciągu dekady firma stała się jednym z wiodących wydawców oraz producentów gier przygodowych na świecie, zatrudniającym niemal 150 specjalistów z wielu różnych dziedzin.

Tomasz Grudziński posiada bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu gier oraz zarządzaniu złożonymi projektami. Jako jeden z współtwórców sukcesu Artifex Mundi miał duży wkład w budowę portfolio studia. W ostatnich kilkunastu latach współpracował z największymi globalnymi producentami i wydawcami gier.

Rafał Wroński

Członek rady nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i pasjonat programowania, który z branżą gier komputerowych związany jest od niemal 10 lat. Jeden ze współzałożycieli Artifex Mundi. Członek wielu zespołów produkcyjnych tworzących na przestrzeni ostatnich lat gry spod znaku Artifex Mundi.

Robert Ditrych

Członek rady nadzorczej

Robert Ditrych posiada wykształcenie wyższe; ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: Finanse i Strategie Przedsiębiorstw), studiował także Ekonomię na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) oraz Business Studies na Tamperen University of Technology (Finlandia). W 2011 roku ukończył program Executive Education – Mergers & Acquisitions na The Wharton School, University of Pennsylvania (USA), a w 2013 roku Executive Development Program na University of Chicago – Booth School of Business. Obecnie jest uczestnikiem programu Executive MBA na University of Chicago – Booth School od Business (US).

Robert Ditrych posiada doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa strategicznego dla spółek z różnych branż. Od początku swojej kariery związany z branżą inwestycyjną i inwestycjami typu Private Equity – pracując w firmie Helix Ventures odpowiadał za nadzór nad projektami doradztwa transakcyjnego oraz analizy inwestycyjne funduszu venture capital Helix Ventures Partners FIZ, nastawionego na inwestycje w spółki z branży TMT na wczesnym etapie ich rozwoju; uczestniczył także w procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej wiodących polskich przedsiębiorstw realizowanych przez zespół doradczy Helix Ventures.

Od maja 2010 roku pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu „Paged” S.A. oraz CFO (Chief Financial Officer) Grupy Paged S.A. Od sierpnia 2011 r. do grudnia 2016 r. był członkiem Zarządu „Paged” S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. W Grupie Paged odpowiadał m.in. za transakcję przejęcia spółki „Sklejka Pisz” Paged S.A. W latach 2013-2015 przewodził projektowi restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki Paged Meble S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. finansów tej spółki. W 2014 r., wraz z zespołem inwestycyjnym Paged S.A., przeprowadził transakcję przejęcia Europa Systems Sp. z o.o.

Robert Ditrych pełnił także funkcje nadzorcze m.in. w następujących podmiotach: „Sklejka-Pisz” Paged S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), „Paged-Sklejka” S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Paged Meble S.A. (Członek Rady Nadzorczej), DTP S.A. (Członek Rady Nadzorczej), Debt Trading Partners Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Ivopol sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej). Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Rubicon Partners S.A.

Pan Robert Ditrych złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Artifex Mundi S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

Ewelina Nowakowska

Członek rady nadzorczej

Doradca podatkowy. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. ukończyła kierunek Finanse i Bankowość ze specjalizacjami Prawo finansowe przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie oraz Inwestycji i nieruchomości. Wspólnik i doradca podatkowy w firmie doradczej HLB M2 Audyt sp. z o.o. sp. k. Wcześniej, od sierpnia 2005 r. pracowała w Departamencie Doradztwa Podatkowego KPMG Tax sp. z o.o. w Warszawie (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.). Od października 2007 r. zatrudniona w krakowskim biurze Ernst & Young sp. z o.o. (obecnie EY). Od października 2009 r. pracuje jako doradca podatkowy w HLB M2 Audyt sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. W 2014 roku została wyróżniona w rankingu najlepszych doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej zajmując III miejsce w kategorii VAT.

Adam Markiel

Członek rady nadzorczej

Adam Markiel posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w tym w realizacji transakcji fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego.

Karierę zawodową rozpoczął w dziale equity research banku Merrill Lynch, a następnie w latach 2008 – 2019 pracował w dziale bankowości inwestycyjnej Grupy Trigon, gdzie był odpowiedzialny za realizację transakcji fuzji i przejęć, publicznych i prywatnych emisji akcji i długu korporacyjnego. Od 2019 roku związany z Warsaw Equity Group, gdzie odpowiada za wyszukiwanie i ocenę projektów inwestycyjnych, przygotowywanie analiz biznesowych i rynkowych oraz nadzór nad realizacją strategii przez spółki portfelowe.

Filip Gorczyca

Członek rady nadzorczej

Od czerwca 2017 r. do stycznia 2019 r. Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. Wcześniej, w latach 2016-2017 pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za proces pierwszej oferty publicznej, zakończony udanym debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School w Bostonie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).