• en
  • pl
Akcjonariusze Artifex Mundi za emisją akcji

Walne Zgromadzenie giełdowego wydawcy oraz producenta gier przyjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1,397 mln akcji serii D. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej. Założyciele Spółki, skupieni w mającym blisko 31 proc. udział w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi Porozumieniu Akcjonariuszy zapowiadają, że wezmą udział w ewentualnej emisji akcji.

– Jako Zarząd cieszymy się z jednogłośnej decyzji Akcjonariuszy i wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Spółki. Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszej firmy w trzech segmentach działalności: gier HOPA, gier Premium i gier free-to-play i związane z nim zapotrzebowanie na kapitał, dofinansowanie spółki w drodze emisji akcji pozwoli nam na pełniejsze wykorzystanie potencjału wzrostu naszej firmy, z korzyścią dla wszystkich Akcjonariuszy – komentuje Tomasz Grudziński, prezes Artifex Mundi.

Akcjonariusze Spółki w uchwale upoważnili Zarząd do określenia ceny emisyjnej, zobowiązując równocześnie Zarząd do maksymalizacji wpływów z emisji. Objęcie akcji, zgodnie z uchwałą, ma nastąpić nie później niż do końca października 2018 r. – Na obecnym etapie trudno jest przesądzać o harmonogramie emisji akcji. Będziemy z uwagą śledzić sytuację na rynku, w tym również kurs akcji Spółki, jednakże nie będzie on najistotniejszą determinantą ceny emisyjnej nowych akcji Spółki. Aktualna kapitalizacja giełdowa Spółki nie odpowiada – w ocenie Zarządu – jej rzeczywistej wartości, tym bardziej uwzględniając dodatkowy potencjał wygenerowany z wykorzystaniem środków pozyskanych w drodze emisji – komentuje Tomasz Grudziński.

Grudziński, będący równocześnie założycielem i uczestnikiem Porozumienia Akcjonariuszy Artifex Mundi, skupiającego akcjonariuszy (w tym założycieli i członków zarządu Artifex Mundi) kontrolujących 31 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, deklaruje w imieniu Porozumienia zamiar udziału w emisji akcji. – Jesteśmy przekonani o istotnym potencjale wzrostu Artifex Mundi i chcemy wesprzeć Spółkę w jego generowaniu, biorąc udział w emisji – deklaruje Tomasz Grudziński.