• en
  • pl

Informacje o spółce

Artifex Mundi S.A. jest producentem, współproducentem i globalnym wydawcą gier komputerowych z 12-letnią historią działalności na globalnym rynku. Od 2012 r. firma prowadziła działalność w ramach spółki Artifex Mundi sp. z o.o., przekształconej w 2016 r. w spółkę akcyjną. Od 2016 r. Artifex Mundi jest spółką publiczną, notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka koncentruje się na segmencie gier casual, rozumianych jako gry charakteryzujące się prostymi zasadami rozgrywki oraz niewielkim niezbędnym zaangażowaniem czasowym od gracza. Artifex Mundi jest wiodącym wydawcą gier z gatunku HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), łączących rozwiązywanie łamigłówek i znajdowanie ukrytych obiektów na rysunkach z elementami gier przygodowych. Równolegle do rozwoju biznesu gier HOPA Artifex Mundi rozszerza swój zakres działalności o produkcję innych gatunków gier komercjalizowanych w modelu premium oraz free-to-play.

Gry z portfela Artifex Mundi dostępne są na najważniejszych platformach sprzętowych, w tym komputerach klasy PC i Mac, urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach i innych urządzeniach sterowanych systemami Android, iOS, Windows 10) oraz konsolach do gier (Xbox One, PlayStation 4, Nintento Switch).

Spółka oraz Grupa Artifex Mundi zajmują się produkcją oraz wydawaniem gier komputerowych, które są monetyzowane w dwóch modelach:

  • premium – w którym gracz dla uzyskania dostępu do pełniej wersji gry kupuje jej kopię. Jedną z odmian modelu premium jest try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz” – model sprzedaży, zgodnie z którym gracz ma możliwość przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję o zakupie pełnej wersji. Sprzedaż gier premium odpowiada dziś za większość przychodów Grupy.
  • free-to-play – model komercjalizacji gry zakładający, iż gra pobierana jest przez użytkownika za darmo, a jej twórcy zarabiają na systemie mikropłatności (gracze kupują w grze przedmioty, zdolności, punkty doświadczenia itd.) lub na wyświetlających się w grze reklamach. Począwszy od 2016 r. Artifex Mundi rozwija i komercjalizuje gry w tym modelu.

Opierając się na sposobie monetyzacji swoich produktów i usług, Spółka i Grupa wyróżniają cztery segmenty swojej działalności:

  • segment free-to-play (F2P), który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu free-to-play;
  • segment gier HOPA, który obejmuje produkcję gier z gatunku Hidden Object Puzzle Adventure (HOPA) monetyzowanych w modelach try-before-you-buy, płatnym jak i subskrypcyjnym oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier HOPA;
  • segment gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu premium oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier tego typu;
  • segment pozostały, obejmujący świadczenie usług informatycznych.

Grupa Kapitałowa

Grupę Kapitałową Artifex Mundi (Grupa) tworzą Artifex Mundi, jako spółka dominująca, oraz dwie spółki zależne: AM Game Studios Sp. z o. o. oraz Modrzew z Daleka Sp. z o. o. Artifex Mundi posiada 100% udziałów obu spółek zależnych.

grupa_struktura

Informacja o konsolidacji

Artifex Mundi S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

AM Game Studios Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach zajmuje się tworzeniem gier komputerowych na zlecenie Artifex Mundi. Podstawowa działalność AM Game Studios opiera się na montażu poszczególnych komponentów gry (np. grafiki i oprawy dźwiękowej) oraz tworzeniu dedykowanego na poszczególne platformy dystrybucyjne kodu źródłowego, a także testowaniu gier komputerowych.

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się tworzeniem komponentów niezbędnych do tworzenia gier komputerowych, w szczególności szaty graficznej. Ponadto Modrzew z Daleka odpowiada za projektowanie elementów rozgrywki i tworzenia poszczególnych dokumentów niezbędnych na etapie montażu komponentów gry.

 

TOMASZ GRUDZIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z branżą gier komputerowych związany od początku swojej kariery zawodowej. W 2006 roku wspólnie z grupą przyjaciół, którzy podobnie jak on byli pasjonatami programowania, założył studio Artifex Mundi. W ciągu dekady firma stała się jednym z wiodących wydawców oraz producentów gier przygodowych na świecie, zatrudniającym niemal 150 specjalistów z wielu różnych dziedzin.

Tomasz Grudziński posiada bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu gier oraz zarządzaniu złożonymi projektami. Jako jeden z współtwórców sukcesu Artifex Mundi miał duży wkład w budowę portfolio studia, czyli ponad 40 tytułów, które obecnie dostępne są na najbardziej popularnych platformach sprzętowych. W ostatnich kilkunastu latach współpracował z największymi globalnymi producentami i wydawcami gier. W Zarządzie spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii spółki, rozwój nowego biznesu, koordynację działań firmy zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych oraz budowanie relacji na arenie międzynarodowej.

KAMIL URBANEK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. WYDAWNICZYCH

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka, który od ponad 10 lat związany jest z branżą gier komputerowych. Należy do grona współzałożycieli studia Artifex Mundi, jest także współtwórcą technologii Spark Casual Engine, dzięki której firma stworzyła już blisko 40 tytułów. Posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów multiplatformowych, dostępnych są na wielu urządzeniach.

W Zarządzie Artifex Mundi jest odpowiedzialny za kreację oraz realizację polityki wydawniczej i sprzedażowej spółki.

MARIUSZ SZYNALIK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który z branżą gier komputerowych związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Jest jednym ze współzałożycieli i współwłaścicieli studia Artifex Mundi, który w Zarządzie firmy odpowiada za koordynacje prac działu finansowo-księgowego oraz realizowanie przez spółkę procesów sprawozdawczości finansowej. Do jego obowiązków należy także pozyskiwanie oraz rozwój nowych projektów biznesowych.

Mariusz Szynalik jest odpowiedzialny za koordynację działań z zakresu relacji inwestorskich spółki.

JAKUB GRUDZIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR KREATYWNY

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka od niemal dekady związany z branżą gier komputerowych. Jeden ze współzałożycieli studia Artifex Mundi, od początku istnienia firmy skupiony na rozwoju strony kreatywnej oraz designie tworzonych gier. Współtwórca ponad 20 tytułów. Jakub Grudziński jest także częstym prelegentem międzynarodowych konferencji skierowanych do przedstawicieli branży gier oraz autorem licznych publikacji naukowych z zakresu grafiki komputerowej.

W Zarządzie spółki odpowiada za opracowywanie oraz koordynację procesu tworzenia warstwy kreatywnej nowych produkcji studia.

RAFAŁ WROŃSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i pasjonat programowania, który z branżą gier komputerowych związany jest od niemal 10 lat. Jeden ze współzałożycieli Artifex Mundi, odpowiedzialny za produkcję najpopularniejszych tytułów studia z segmentu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure). Członek wielu zespołów produkcyjnych tworzących na przestrzeni ostatnich lat gry spod znaku Artifex Mundi.

 

PRZEMYSŁAW DANOWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przemysław Danowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. ukończył kierunek Finanse i Bankowość (specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna), jest również posiadaczem tytułu CFA. Przemysław Danowski posiada 10-letnie doświadczenie w venture capital / private equity oraz bankowości inwestycyjnej. Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 r. jako członek zarządu. W latach 2006-09 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie z sektora zaawansowanych technologii i mediów. Przemysław Danowski wspierał Grupę Polsat w kilku transakcjach kapitałowych, wliczając w to pierwszą ofertę publiczną akcji Cyfrowego Polsatu, jak również kilka transakcji fuzji i przejęć. W WEG Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz  nadzór nad spółkami portfelowymi.

Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych które wspiera są m.in. Vigo System – światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi – deweloper i wydawca gier komputerowych oraz platformy mobile, WB Electronics – producent systemów łączności oraz elektroniki specjalnej dla wojska. Przemysław Danowski zasiada w radach nadzorczych Artifex Mundi S.A., Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie, Vigo System S.A. oraz ZPC Otmuchów S.A.

 

PIOTR ALEKSANDER WOŹNIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Piotr Aleksander Woźniak  posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

Pierwsze doświadczenia zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach było ono wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji, w szczególności  zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up, przedsiębiorczość, Public Relations i Investor Relations, rachunkowość zarządczą, wycenę i analizę przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczął w lutym 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co, PPTFI Pioneer czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy, w Pionie Controllingu. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich dla spółek publicznych. Od 2011 do 2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A, w latach 2012-2013 Prezesa Zarządu CEO w Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.). Następnie do 2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (holding notowany na rynku New Connect). Od września 2014 Doradca Zarządu ds. Strategii i Komunikacji w Colian Holding S.A., gdzie zajmuje się m. in. przygotowywaniem średnio i długoterminowej strategii rozwoju dla Grupy Colian, analizą budżetu Grupy, koordynacją PR Korporacyjnego oraz Relacji Inwestorskich.

Piotr Woźniak złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Artifex Mundi S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

ROBERT DITRYCH

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Robert Ditrych posiada wykształcenie wyższe; ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: Finanse i Strategie Przedsiębiorstw), studiował także Ekonomię na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) oraz Business Studies na Tamperen University of Technology  (Finlandia). W 2011 roku ukończył program Executive Education – Mergers & Acquisitions na The Wharton School, University of Pennsylvania (USA), a w 2013 roku Executive Development Program na University of Chicago – Booth School of Business. Obecnie jest uczestnikiem programu Executive MBA na University of Chicago – Booth School od Business (US).

Robert Ditrych posiada doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa strategicznego dla spółek z różnych branż. Od początku swojej kariery związany z branżą inwestycyjną i inwestycjami typu Private Equity – pracując w firmie Helix Ventures odpowiadał za nadzór nad projektami doradztwa transakcyjnego oraz analizy inwestycyjne funduszu venture capital Helix Ventures Partners FIZ, nastawionego na inwestycje w spółki z branży TMT na wczesnym etapie ich rozwoju; uczestniczył także w procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej wiodących polskich przedsiębiorstw realizowanych przez zespół doradczy Helix Ventures.

Od maja 2010 roku pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu „Paged” S.A. oraz CFO (Chief Financial Officer) Grupy Paged S.A. Od sierpnia 2011 r. do grudnia 2016 r. był członkiem Zarządu „Paged” S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. W Grupie Paged odpowiadał m.in. za transakcję przejęcia spółki „Sklejka Pisz” Paged S.A. W latach 2013-2015 przewodził projektowi restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki Paged Meble S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. finansów tej spółki. W 2014 r., wraz z zespołem inwestycyjnym Paged S.A., przeprowadził transakcję przejęcia Europa Systems Sp. z o.o.

Robert Ditrych pełnił także funkcje nadzorcze m.in. w następujących podmiotach: „Sklejka-Pisz” Paged S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), „Paged-Sklejka” S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Paged Meble S.A. (Członek Rady Nadzorczej), DTP S.A. (Członek Rady Nadzorczej), Debt Trading Partners Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Ivopol sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej). Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Rubicon Partners S.A.

Pan Robert Ditrych złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Artifex Mundi S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

EWELINA NOWAKOWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doradca podatkowy. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. ukończyła kierunek Finanse i Bankowość ze specjalizacjami Prawo finansowe przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie oraz Inwestycji i nieruchomości. Wspólnik i doradca podatkowy w firmie doradczej HLB M2 Audyt sp. z o.o. sp. k. Wcześniej, od sierpnia 2005 r. pracowała w Departamencie Doradztwa Podatkowego KPMG Tax sp. z o.o. w Warszawie (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.). Od października 2007 r. zatrudniona w krakowskim biurze Ernst & Young sp. z o.o. (obecnie EY). Od października 2009 r. pracuje jako doradca podatkowy w HLB M2 Audyt sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. W 2014 roku została wyróżniona w rankingu najlepszych doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej zajmując III miejsce w kategorii VAT.

 

ADRIAN PÓŁTORAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu, który od ponad 15 lat związany jest z branżą gier komputerowych. Posiada bardzo szeroka wiedzę i doświadczenie z zakresu animacji komputerowej, grafik 2D oraz 3D, a także wykorzystywania mediów tradycyjnych. W przeszłości związany z branżą filmową oraz reklamową. Pracował m.in. przy tworzeniu reklam telewizyjnych dla międzynarodowych marek działających w sektorze FMCG.

Kapitał podstawowy Liczba akcji  Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów na WZA % udział w liczbie głosów
Porozumienie akcjonariuszy* 2 526 293 24,06% 4 342 266 30,99%
Tomasz Jeziorski 666 999 6,35% 1 247 485 8,90%
Robert Mikuszewski 635 482 6,05% 1 196 996 8,54%
Adrian Dębowski 627 726 5,98% 1 179 753 8,42%
Greenlight FIZ AN 1 400 000 13,33% 1 400 000 9,99%
Fundusze Aviva TFI** 1 089 785 10,38% 1 089 785 7,78%
NN OFE*** 1 000 000 9,52% 1 000 000 7,14%
Pozostali akcjonariusze łącznie 2 553 715 24,32% 2 553 715 18,23%
Suma 10 500 000 100,00% 14 010 000 100%

* Porozumienie między Tomaszem Grudzińskim, Jakubem Grudzińskim, Kamilem Urbankiem, Mariuszem Szynalikiem, Rafałem Wrońskim, Adrianem Półtorakiem, Bożeną Grudzińską oraz Bogdanem Grudzińskim dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz nabywania przez akcjonariuszy akcji Spółki.
** Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
*** Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny