• en
  • pl
Informacje o spółce

 

Artifex Mundi S.A. jest producentem, współproducentem i globalnym wydawcą gier komputerowych z 12-letnią historią działalności na globalnym rynku. Od 2012 r. firma prowadziła działalność w ramach spółki Artifex Mundi sp. z o.o., przekształconej w 2016 r. w spółkę akcyjną. Od 2016 r. Artifex Mundi jest spółką publiczną, notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka koncentruje się na segmencie gier casual, rozumianych jako gry charakteryzujące się prostymi zasadami rozgrywki oraz niewielkim niezbędnym zaangażowaniem czasowym od gracza. Artifex Mundi jest wiodącym wydawcą gier z gatunku HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), łączących rozwiązywanie łamigłówek i znajdowanie ukrytych obiektów na rysunkach z elementami gier przygodowych. Równolegle do rozwoju biznesu gier HOPA Artifex Mundi rozszerza swój zakres działalności o produkcję innych gatunków gier komercjalizowanych w modelu premium oraz free-to-play.

Gry z portfela Artifex Mundi dostępne są na najważniejszych platformach sprzętowych, w tym komputerach klasy PC i Mac, urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach i innych urządzeniach sterowanych systemami Android, iOS, Windows 10) oraz konsolach do gier (Xbox One, PlayStation 4, Nintento Switch).

Spółka oraz Grupa Artifex Mundi zajmują się produkcją oraz wydawaniem gier komputerowych, które są monetyzowane w dwóch modelach:

  • premium – w którym gracz dla uzyskania dostępu do pełniej wersji gry kupuje jej kopię. Jedną z odmian modelu premium jest try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz” – model sprzedaży, zgodnie z którym gracz ma możliwość przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję o zakupie pełnej wersji. Sprzedaż gier premium odpowiada dziś za większość przychodów Grupy.
  • free-to-play – model komercjalizacji gry zakładający, iż gra pobierana jest przez użytkownika za darmo, a jej twórcy zarabiają na systemie mikropłatności (gracze kupują w grze przedmioty, zdolności, punkty doświadczenia itd.) lub na wyświetlających się w grze reklamach. Począwszy od 2016 r. Artifex Mundi rozwija i komercjalizuje gry w tym modelu.

Opierając się na sposobie monetyzacji swoich produktów i usług, Spółka i Grupa wyróżniają cztery segmenty swojej działalności:

  • segment free-to-play (F2P), który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu free-to-play;
  • segment gier HOPA, który obejmuje produkcję gier z gatunku Hidden Object Puzzle Adventure (HOPA) monetyzowanych w modelach try-before-you-buy, płatnym jak i subskrypcyjnym oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier HOPA;
  • segment gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu premium oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier tego typu;
  • segment pozostały, obejmujący świadczenie usług informatycznych.

Grupa Kapitałowa

Grupę Kapitałową Artifex Mundi (Grupa) tworzą Artifex Mundi, jako spółka dominująca, oraz dwie spółki zależne: AM Game Studios Sp. z o. o. oraz Modrzew z Daleka Sp. z o. o. Artifex Mundi posiada 100% udziałów obu spółek zależnych.

grupa_struktura

Informacja o konsolidacji

Artifex Mundi S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

AM Game Studios Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach zajmuje się tworzeniem gier komputerowych na zlecenie Artifex Mundi. Podstawowa działalność AM Game Studios opiera się na montażu poszczególnych komponentów gry (np. grafiki i oprawy dźwiękowej) oraz tworzeniu dedykowanego na poszczególne platformy dystrybucyjne kodu źródłowego, a także testowaniu gier komputerowych.

Modrzew z Daleka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się tworzeniem komponentów niezbędnych do tworzenia gier komputerowych, w szczególności szaty graficznej. Ponadto Modrzew z Daleka odpowiada za projektowanie elementów rozgrywki i tworzenia poszczególnych dokumentów niezbędnych na etapie montażu komponentów gry.

 

TOMASZ GRUDZIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z branżą gier komputerowych związany od początku swojej kariery zawodowej. W 2006 roku wspólnie z grupą przyjaciół, którzy podobnie jak on byli pasjonatami programowania, założył studio Artifex Mundi. W ciągu dekady firma stała się jednym z wiodących wydawców oraz producentów gier przygodowych na świecie, zatrudniającym niemal 150 specjalistów z wielu różnych dziedzin.

Tomasz Grudziński posiada bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu gier oraz zarządzaniu złożonymi projektami. Jako jeden z współtwórców sukcesu Artifex Mundi miał duży wkład w budowę portfolio studia, czyli ponad 40 tytułów, które obecnie dostępne są na najbardziej popularnych platformach sprzętowych. W ostatnich kilkunastu latach współpracował z największymi globalnymi producentami i wydawcami gier. W Zarządzie spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii spółki, rozwój nowego biznesu, koordynację działań firmy zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych oraz budowanie relacji na arenie międzynarodowej.

KAMIL URBANEK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. WYDAWNICZYCH

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka, który od ponad 10 lat związany jest z branżą gier komputerowych. Należy do grona współzałożycieli studia Artifex Mundi, jest także współtwórcą technologii Spark Casual Engine, dzięki której firma stworzyła już blisko 40 tytułów. Posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów multiplatformowych, dostępnych są na wielu urządzeniach.

W Zarządzie Artifex Mundi jest odpowiedzialny za kreację oraz realizację polityki wydawniczej i sprzedażowej spółki.

PRZEMYSŁAW BŁASZCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Jest managerem z ponad 10 letnim doświadczeniem w różnych obszarach związanych z finansami. Pracował m.in. dla PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (2008-2013), Euronet Sp. z o.o. (2013-2017), BeamUp Payments S.A. (2017-2018).

Przemysław Błaszczyk z Artifex Mundi związany jest od września 2018 roku, kiedy objął rolę Chief Financial Officera. Jako Członek Zarządu Spółki oraz Chief Financial Officer, odpowiedzialny jest za kształtowanie i realizację strategii finansowej spółki.

RAFAŁ WROŃSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i pasjonat programowania, który z branżą gier komputerowych związany jest od niemal 10 lat. Jeden ze współzałożycieli Artifex Mundi, odpowiedzialny za produkcję najpopularniejszych tytułów studia z segmentu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure). Członek wielu zespołów produkcyjnych tworzących na przestrzeni ostatnich lat gry spod znaku Artifex Mundi.

 

ROBERT DITRYCH

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Robert Ditrych posiada wykształcenie wyższe; ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: Finanse i Strategie Przedsiębiorstw), studiował także Ekonomię na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) oraz Business Studies na Tamperen University of Technology  (Finlandia). W 2011 roku ukończył program Executive Education – Mergers & Acquisitions na The Wharton School, University of Pennsylvania (USA), a w 2013 roku Executive Development Program na University of Chicago – Booth School of Business. Obecnie jest uczestnikiem programu Executive MBA na University of Chicago – Booth School od Business (US).

Robert Ditrych posiada doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa strategicznego dla spółek z różnych branż. Od początku swojej kariery związany z branżą inwestycyjną i inwestycjami typu Private Equity – pracując w firmie Helix Ventures odpowiadał za nadzór nad projektami doradztwa transakcyjnego oraz analizy inwestycyjne funduszu venture capital Helix Ventures Partners FIZ, nastawionego na inwestycje w spółki z branży TMT na wczesnym etapie ich rozwoju; uczestniczył także w procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej wiodących polskich przedsiębiorstw realizowanych przez zespół doradczy Helix Ventures.

Od maja 2010 roku pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu „Paged” S.A. oraz CFO (Chief Financial Officer) Grupy Paged S.A. Od sierpnia 2011 r. do grudnia 2016 r. był członkiem Zarządu „Paged” S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. W Grupie Paged odpowiadał m.in. za transakcję przejęcia spółki „Sklejka Pisz” Paged S.A. W latach 2013-2015 przewodził projektowi restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki Paged Meble S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. finansów tej spółki. W 2014 r., wraz z zespołem inwestycyjnym Paged S.A., przeprowadził transakcję przejęcia Europa Systems Sp. z o.o.

Robert Ditrych pełnił także funkcje nadzorcze m.in. w następujących podmiotach: „Sklejka-Pisz” Paged S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), „Paged-Sklejka” S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Paged Meble S.A. (Członek Rady Nadzorczej), DTP S.A. (Członek Rady Nadzorczej), Debt Trading Partners Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Ivopol sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej). Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Rubicon Partners S.A.

Pan Robert Ditrych złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Artifex Mundi S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

EWELINA NOWAKOWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doradca podatkowy. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. ukończyła kierunek Finanse i Bankowość ze specjalizacjami Prawo finansowe przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie oraz Inwestycji i nieruchomości. Wspólnik i doradca podatkowy w firmie doradczej HLB M2 Audyt sp. z o.o. sp. k. Wcześniej, od sierpnia 2005 r. pracowała w Departamencie Doradztwa Podatkowego KPMG Tax sp. z o.o. w Warszawie (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.). Od października 2007 r. zatrudniona w krakowskim biurze Ernst & Young sp. z o.o. (obecnie EY). Od października 2009 r. pracuje jako doradca podatkowy w HLB M2 Audyt sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. W 2014 roku została wyróżniona w rankingu najlepszych doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej zajmując III miejsce w kategorii VAT.

 

ADAM MARKIEL

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Adam Markiel posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w tym w realizacji transakcji fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego.

Karierę zawodową rozpoczął w dziale equity research banku Merrill Lynch, a następnie w latach 2008 – 2019 pracował w dziale bankowości inwestycyjnej Grupy Trigon, gdzie był odpowiedzialny za realizację transakcji fuzji i przejęć, publicznych i prywatnych emisji akcji i długu korporacyjnego. Od 2019 roku związany z Warsaw Equity Group, gdzie odpowiada za wyszukiwanie i ocenę projektów inwestycyjnych, przygotowywanie analiz biznesowych i rynkowych oraz nadzór nad realizacją strategii przez spółki portfelowe.

 

FILIP GORCZYCA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Od czerwca 2017 r. do stycznia 2019 r. Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. Wcześniej, w latach 2016-2017 pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za proces pierwszej oferty publicznej, zakończony udanym debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School w Bostonie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Kapitał podstawowy Liczba akcji  Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów na WZA % udział w liczbie głosów
Tomasz Grudziński 2 533 593 21,03% 4 349 566 28,23%
Warsaw Equity PE Fund I FIZAN 1 750 000 14,71% 1 750 000 11,36%
Aviva Investors Poland TFI SA 1 330 424 11,18% 1 330 424 8,64%
Nationale-Nederlanden OFE 1 180 000 9,91% 1 180 000 7,65%
Jeziorski Tomasz 666 999 5,61% 1 247 485 8,1%
Robert Mikuszewski 635 482 5,34% 1 196 996 7,77%
Adrian Dębowski 627 726 5,28% 1 179 753 7,66%
Grudziński Andrzej 497 014 4,18% 886 203 5,75%
Pozostali akcjonariusze łącznie 2 675 763 22,49% 2 286 573 14,84%
Suma 11 897 000 100,00% 15 407 000 100%