Informacje o spółce

Artifex Mundi S.A. jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy m.in. Android, iOS, Windows Phone, PC, Mac, Linux, Xbox One oraz PlayStation 4. Model biznesowy Spółka opiera się obecnie na dwóch filarach:

  • segmencie gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu try-before-you-buy oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier monetyzowanych w modelu try-before-you-buy;
  • segmencie gier free-to-play, który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu free-to-play.

Spółka specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Dotychczas wydane gry Spółka monetyzował wyłącznie w modelu try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz”, zgodnie z którym gracz ma możliwość przetestowania części gry za darmo zanim podejmie decyzję o zakupie pełnej wersji. Od 2016 r. Spółka rozpoczęła monetyzację gier także w modelu free-to-play, który stanowi obecnie dominujący model dystrybucji i monetyzacji na rynku gier mobilnych.

Na Datę Prospektu w sprzedaży Spółki znajduje się ponad 40 gier, które zlokalizowane zostały na kilkanaście języków (w tym japoński, chiński i koreański). Duża liczba gier w portfolio Spółki wydawanych na wielu platformach dystrybucyjnych pozwala na dywersyfikację ryzyka i tym samym uniezależnienie wyników finansowych Spółki od sukcesu pojedynczego tytułu lub pojedynczej platformy. Corocznie, portfolio Spółki powiększa się od kilku do kilkunastu gier.

Sprzedaż produktów Spółki skupia się głównie na rynkach zagranicznych. Do najważniejszych rynków z punktu widzenia Grupy należą Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Chiny. Istotnymi rynkami, na których sprzedaż systematycznie rośnie, są Rosja i Brazylia. Polska w tym zestawieniu plasuje się w pierwszej piętnastce największych rynków sprzedażowych Spółki.

Grupa Kapitałowa

Spółki zależne

grupa_struktura

  • Artifex Mundi S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej.
  • AM Game Studios Sp. z o. o. Spółka zależna od Artifex Mundi S.A. w 100%. Podmiot wspierający działalność Emitenta
  • Modrzew z Daleka Sp. z o. o. Spółka zależna od Artifex Mundi S.A. w 100%. Podmiot wspierający działalność Emitenta

Informacja o konsolidacji

Artifex Mundi S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Na dzień 30.06.2016 roku konsolidacji podlegają Artifex Mundi S.A. oraz dwie Spółki zależne: Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. W obydwu tych Spółkach Artifex Mundi S.A. posiada 100% udziałów.

Na dzień 31.12.2015 roku konsolidacji podlegały Artifex Mundi S.A. oraz trzy Spółki zależne: Two Sheds Sp. z o. o. w likwidacji, Modrzew z Daleka Sp. z o. o. oraz AM Game Studios Sp. z o. o. We wszystkich tych Spółkach Artifex Mundi S.A. posiadał 100% udziałów.

 

TOMASZ GRUDZIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z branżą gier komputerowych związany od początku swojej kariery zawodowej. W 2006 roku wspólnie z grupą przyjaciół, którzy podobnie jak on byli pasjonatami programowania, założył studio Artifex Mundi. W ciągu dekady firma stała się jednym z wiodących wydawców oraz producentów gier przygodowych na świecie, zatrudniającym niemal 150 specjalistów z wielu różnych dziedzin.

Tomasz Grudziński posiada bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu gier oraz zarządzaniu złożonymi projektami. Jako jeden z współtwórców sukcesu Artifex Mundi miał duży wkład w budowę portfolio studia, czyli ponad 40 tytułów, które obecnie dostępne są na najbardziej popularnych platformach sprzętowych. W ostatnich kilkunastu latach współpracował z największymi globalnymi producentami i wydawcami gier. W Zarządzie spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii spółki, rozwój nowego biznesu, koordynację działań firmy zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych oraz budowanie relacji na arenie międzynarodowej.

KAMIL URBANEK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. WYDAWNICZYCH

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka, który od ponad 10 lat związany jest z branżą gier komputerowych. Należy do grona współzałożycieli studia Artifex Mundi, jest także współtwórcą technologii Spark Casual Engine, dzięki której firma stworzyła już blisko 40 tytułów. Posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów multiplatformowych, dostępnych są na wielu urządzeniach.

W Zarządzie Artifex Mundi jest odpowiedzialny za kreację oraz realizację polityki wydawniczej i sprzedażowej spółki.

MARIUSZ SZYNALIK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który z branżą gier komputerowych związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Jest jednym ze współzałożycieli i współwłaścicieli studia Artifex Mundi, który w Zarządzie firmy odpowiada za koordynacje prac działu finansowo-księgowego oraz realizowanie przez spółkę procesów sprawozdawczości finansowej. Do jego obowiązków należy także pozyskiwanie oraz rozwój nowych projektów biznesowych.

Mariusz Szynalik jest odpowiedzialny za koordynację działań z zakresu relacji inwestorskich spółki.

JAKUB GRUDZIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR KREATYWNY

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka od niemal dekady związany z branżą gier komputerowych. Jeden ze współzałożycieli studia Artifex Mundi, od początku istnienia firmy skupiony na rozwoju strony kreatywnej oraz designie tworzonych gier. Współtwórca ponad 20 tytułów. Jakub Grudziński jest także częstym prelegentem międzynarodowych konferencji skierowanych do przedstawicieli branży gier oraz autorem licznych publikacji naukowych z zakresu grafiki komputerowej.

W Zarządzie spółki odpowiada za opracowywanie oraz koordynację procesu tworzenia warstwy kreatywnej nowych produkcji studia.

RAFAŁ WROŃSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i pasjonat programowania, który z branżą gier komputerowych związany jest od niemal 10 lat. Jeden ze współzałożycieli Artifex Mundi, odpowiedzialny za produkcję najpopularniejszych tytułów studia z segmentu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure). Członek wielu zespołów produkcyjnych tworzących na przestrzeni ostatnich lat gry spod znaku Artifex Mundi.

 

PRZEMYSŁAW DANOWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przemysław Danowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. ukończył kierunek Finanse i Bankowość (specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna), jest również posiadaczem tytułu CFA. Przemysław Danowski posiada 10-letnie doświadczenie w venture capital / private equity oraz bankowości inwestycyjnej. Od 2009 r. związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 r. jako członek zarządu. W latach 2006-09 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie z sektora zaawansowanych technologii i mediów. Przemysław Danowski wspierał Grupę Polsat w kilku transakcjach kapitałowych, wliczając w to pierwszą ofertę publiczną akcji Cyfrowego Polsatu, jak również kilka transakcji fuzji i przejęć. W WEG Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz  nadzór nad spółkami portfelowymi.

Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych które wspiera są m.in. Vigo System – światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi – deweloper i wydawca gier komputerowych oraz platformy mobile, WB Electronics – producent systemów łączności oraz elektroniki specjalnej dla wojska. Przemysław Danowski zasiada w radach nadzorczych Artifex Mundi S.A., Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie, Vigo System S.A. oraz ZPC Otmuchów S.A.

 

PIOTR ALEKSANDER WOŹNIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Piotr Aleksander Woźniak  posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

Pierwsze doświadczenia zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach było ono wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji, w szczególności  zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up, przedsiębiorczość, Public Relations i Investor Relations, rachunkowość zarządczą, wycenę i analizę przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczął w lutym 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co, PPTFI Pioneer czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy, w Pionie Controllingu. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich dla spółek publicznych. Od 2011 do 2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A, w latach 2012-2013 Prezesa Zarządu CEO w Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.). Następnie do 2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (holding notowany na rynku New Connect). Od września 2014 Doradca Zarządu ds. Strategii i Komunikacji w Colian Holding S.A., gdzie zajmuje się m. in. przygotowywaniem średnio i długoterminowej strategii rozwoju dla Grupy Colian, analizą budżetu Grupy, koordynacją PR Korporacyjnego oraz Relacji Inwestorskich.

Piotr Woźniak złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Artifex Mundi S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

ROBERT DITRYCH

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Robert Ditrych posiada wykształcenie wyższe; ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: Finanse i Strategie Przedsiębiorstw), studiował także Ekonomię na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) oraz Business Studies na Tamperen University of Technology  (Finlandia). W 2011 roku ukończył program Executive Education – Mergers & Acquisitions na The Wharton School, University of Pennsylvania (USA), a w 2013 roku Executive Development Program na University of Chicago – Booth School of Business. Obecnie jest uczestnikiem programu Executive MBA na University of Chicago – Booth School od Business (US).

Robert Ditrych posiada doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa strategicznego dla spółek z różnych branż. Od początku swojej kariery związany z branżą inwestycyjną i inwestycjami typu Private Equity – pracując w firmie Helix Ventures odpowiadał za nadzór nad projektami doradztwa transakcyjnego oraz analizy inwestycyjne funduszu venture capital Helix Ventures Partners FIZ, nastawionego na inwestycje w spółki z branży TMT na wczesnym etapie ich rozwoju; uczestniczył także w procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej wiodących polskich przedsiębiorstw realizowanych przez zespół doradczy Helix Ventures.

Od maja 2010 roku pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu „Paged” S.A. oraz CFO (Chief Financial Officer) Grupy Paged S.A. Od sierpnia 2011 r. do grudnia 2016 r. był członkiem Zarządu „Paged” S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. W Grupie Paged odpowiadał m.in. za transakcję przejęcia spółki „Sklejka Pisz” Paged S.A. W latach 2013-2015 przewodził projektowi restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółki Paged Meble S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. finansów tej spółki. W 2014 r., wraz z zespołem inwestycyjnym Paged S.A., przeprowadził transakcję przejęcia Europa Systems Sp. z o.o.

Robert Ditrych pełnił także funkcje nadzorcze m.in. w następujących podmiotach: „Sklejka-Pisz” Paged S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), „Paged-Sklejka” S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Paged Meble S.A. (Członek Rady Nadzorczej), DTP S.A. (Członek Rady Nadzorczej), Debt Trading Partners Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Ivopol sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej). Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Rubicon Partners S.A.

Pan Robert Ditrych złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Artifex Mundi S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

EWELINA NOWAKOWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doradca podatkowy. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. ukończyła kierunek Finanse i Bankowość ze specjalizacjami Prawo finansowe przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie oraz Inwestycji i nieruchomości. Wspólnik i doradca podatkowy w firmie doradczej HLB M2 Audyt sp. z o.o. sp. k. Wcześniej, od sierpnia 2005 r. pracowała w Departamencie Doradztwa Podatkowego KPMG Tax sp. z o.o. w Warszawie (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.). Od października 2007 r. zatrudniona w krakowskim biurze Ernst & Young sp. z o.o. (obecnie EY). Od października 2009 r. pracuje jako doradca podatkowy w HLB M2 Audyt sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. W 2014 roku została wyróżniona w rankingu najlepszych doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej zajmując III miejsce w kategorii VAT.

 

ADRIAN PÓŁTORAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu, który od ponad 15 lat związany jest z branżą gier komputerowych. Posiada bardzo szeroka wiedzę i doświadczenie z zakresu animacji komputerowej, grafik 2D oraz 3D, a także wykorzystywania mediów tradycyjnych. W przeszłości związany z branżą filmową oraz reklamową. Pracował m.in. przy tworzeniu reklam telewizyjnych dla międzynarodowych marek działających w sektorze FMCG.

Kapitał podstawowy Liczba akcji  Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów na WZA % udział w liczbie głosów
Porozumienie akcjonariuszy* 2 526 293 24,06% 4 342 266 30,99%
Tomasz Jeziorski 666 999 6,35% 1 247 485 8,90%
Robert Mikuszewski 635 482 6,05% 1 196 996 8,54%
Adrian Dębowski 627 726 5,98% 1 179 753 8,42%
Greenlight FIZ AN 1 400 000 13,33% 1 400 000 9,99%
Fundusze Aviva TFI** 1 089 785 10,38% 1 089 785 7,78%
NN OFE*** 1 000 000 9,52% 1 000 000 7,14%
Pozostali akcjonariusze łącznie 2 553 715 24,32% 2 553 715 18,23%
Suma 10 500 000 100,00% 14 010 000 100%

* Porozumienie między Tomaszem Grudzińskim, Jakubem Grudzińskim, Kamilem Urbankiem, Mariuszem Szynalikiem, Rafałem Wrońskim, Adrianem Półtorakiem, Bożeną Grudzińską oraz Bogdanem Grudzińskim dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz nabywania przez akcjonariuszy akcji Spółki.
** Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
*** Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny