Artifex Mundi
3D Character Artist

3D Character Artist

Miejsce pracy: Katowice

Jako 3D Character Artist będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • Tworzenie postaci 3D do gry na PC/Konsole na podstawie istniejących konceptów 2D;
 • Praca z koncept artystą/ game designerem przy iteracji projektów postaci.

 

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli posiadasz:

 • Umiejętność modelowania postaci 3D high poly i low poly oraz tekstur;
 • Doświadczenie w pracy przy grach;
 • Dobre portfolio;
 • Elastyczność stylu, umiejętność dostosowania się do stylu graficznego projektu;
 • Dobrą znajomość anatomii;
 • Znajomość oprogramowania: Zbrush, Maya, Substance Painter lub podobnych;
 • Umiejętność elastycznej pracy z zespołem, szybkiej iteracji projektów.

 

Mile widziane:

 • Znajomość Unity i/lub UE4;
 • Umiejętność skinowania postaci do istniejącego rigu;
 • Umiejętność samodzielnego projektowania postaci w 3D lub 2D.

 

Wyakcentuj swoje atuty w portfolio i wyślij je do nas na adres e-mail: praca@artifexmundi.com

 

Administratorem Danych Osobowych jest Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (kontakt: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy jedynie z wybranymi kandydatami.
Aplikuj