Artifex Mundi
Art Director

Art Director

Miejsce pracy: Katowice

Jako Art Director chcielibyśmy abyś:

 • Wspierał nas w artystycznym rozwoju, przekazywał nam wiedzę;
 • Dostrzegał i wydobywał nasz potencjał zespołowy;
 • Wspierał nas w samoorganizacji i optymalizowaniu procesów;
 • Pełnił rolę mediatora w wymagających tego sytuacjach.

 

W zamian za efektywne wspieranie nas swoimi kompetencjami oferujemy Ci:

 • Udział w rozwoju artystycznym firmy;
 • Możliwość rozszerzania wiedzy, obserwowania technologii i trendów na światowych konferencjach;
 • Stabilność zatrudnienia i wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i Twoich potrzeb;
 • Swobodę w zakresie decydowania o warunkach zatrudnienia;
 • Wsparcie w relokacji ( nie przewidujemy pracy zdalnej);
 • Pracę w komfortowym biurze w centrum Katowic, z parkingiem i wygodnym dojazdem, w którym znajdziesz chillout room.

 

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli:

 • Jesteś doświadczonym artystą i pracowałeś w zespole artystów;
 • Znasz obowiązujące trendy i stosowane technologie w obszarze game dev;
 • Wyróżniasz się ponadprzeciętnymi kompetencjami miękkimi pozwalającymi Ci budować relacje w oparciu o zaufanie;
 • Potrafisz komunikować się z innymi tak, by wspierać ich w samodzielności, przyjmowaniu inicjatywy i braniu odpowiedzialności za swoje działania;
 • Będziesz potrafił budować swój autorytet w oparciu o kompetencje, a nie władzę stanowiskową;
 • Jesteś uważnym obserwatorem, potrafisz dostrzegać problemy w komunikacji i podejściu do problemów;
 • Posiadasz wiedzę o pipeline projektów;
 • Odznaczasz się postawą pozwalającą Ci zachowywać spokój, otwartość i szacunek w relacjach zwłaszcza w sytuacjach trudnych, konfliktowych;
 • Nieustannie pracujesz nad swoim rozwojem własnym w zakresie merytoryki oraz postawy;
 • Potrafisz efektywnie organizować swój czas pracy.

 

Wyakcentuj swoje atuty w CV oraz portfolio i zaaplikuj!

 

Administratorem Danych Osobowych jest Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (kontakt: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy jedynie z wybranymi kandydatami.
Aplikuj