Artifex Mundi
Full Stack Developer

Full Stack Developer

Miejsce pracy: Katowice

W pracy będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • projektowanie i wykonywanie nowych aplikacji:
  • wybór architektury systemu i usług (np. typ bazy danych),
  • wybór architektury oprogramowania oraz komponentów zewnętrznych (biblioteki/frameworki),
  • wykonanie części back-end i front-end,
 • utrzymywanie i rozwój istniejących aplikacji:
  • rozwijanie funkcjonalności i dopasowanie aplikacji do bieżących potrzeb,
  • wsparcie użytkowników (wewnętrznych) w przypadku większych trudności,
 • klasy aplikacji:
  • publiczne usługi (back-end),
  • wewnętrzne aplikacje web (panele do zarządzania, back-end + front-end),
  • treść dla aplikacji mobilnych (via WebView, back-end + front-end).

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli:

 • dobrze znasz:
  • C#,
  • SQL,
  • HTML, CSS, JS / jQuery,
 • posiadasz min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

Mile widziana znajomość:

 • Microsoft Azure,
 • ASP .NET Web API,
 • Nancy / ASP .NET MVC,
 • Razor,
 • Entity Framework,
 • Firebase,
 • node.js,
 • TypeScript.

Kliknij poniżej i pokaż nam co potrafisz

 

Administratorem Danych Osobowych jest Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (kontakt: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy jedynie z wybranymi kandydatami.
Aplikuj