Artifex Mundi
Publishing Artist

Publishing Artist

Miejsce pracy: Katowice

Jako Publishing Artist będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

– Tworzenie atrakcyjnych wizualnie grafik promocyjnych (ikona, paywall, banery marketingowe itp.) dostosowanych pod wybrane platformy  (np. Steam, Google-Play, Amazon, MacAppStore);

– Ścisłą współpracę z zespołem w procesie przygotowania gier do ich wydania.

 

 

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli:

– Masz doświadczenie w zakresie tworzenia grafik 2D na potrzeby marketingowe;

– Znasz zasady komponowania i projektowania ikon;

– Potrafisz świadomie budować widoczność produktów na sklepach;

– Śledzisz aktualne trendy na rynku gier mobilnych/pc-towych oraz potrafisz projektować assety marketingowe wedle ich zasad;

– Znasz podstawowe zasady działania oraz projektowania interface’u;

– Łatwo przystosowujesz się do różnych konwencji i settingów;

– Znasz podstawowe zasady typografii i pracy z tekstem;

– Znasz podstawy DTP i przygotowania do druku;

– Wykazujesz się inwencją twórczą, wyobraźnią oraz pomysłowością;

– Potrafisz poprzeć Twoim portfolio swój zmysł plastyczny, wyczucie estetyki, proporcji, koloru oraz kompozycji;

– Potrafisz posługiwać się programem Adobe Photoshop oraz innymi programami z pakietu Adobe.

 

Wyakcentuj swoje atuty w portfolio i wyślij je do nas na adres e-mail: praca@artifexmundi.com

 

Administratorem Danych Osobowych jest Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (kontakt: ul. Michała Archanioła 10, 41-800 Zabrze).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Grupę Artifex Mundi, w szczególności przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy jedynie z wybranymi kandydatami.
Aplikuj