• en
 • pl
Prospekt emisyjny

 

Data debiutu na GPW

 • 17 listopada 2016 r.

Rynek notowań

 • Rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Cena

 • Akcje Artifex Mundi były sprzedawane i obejmowane po cenie 22,50 zł za jedną akcję.

Wielkość oferty

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 4 418 000 akcji Spółki, w tym:

 • przedmiotem sprzedaży było łącznie 3 918 000 akcji serii B Spółki,
 • przedmiotem subskrypcji było 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podział transz

 • Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 88,6% akcji Spółki
 • Transza Inwestorów Indywidualnych: 11,4% akcji Spółki

Wartość oferty

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99 405 000 zł, w tym:

 • wartość akcji sprzedawanych wyniosła 88 155 000 zł,
 • wartość akcji subskrybowanych wyniosła 11 250 000 zł.

Lock-up

 • Dotychczasowi akcjonariusze (osoby zrzeszone w ramach Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN) zawarli umowy lock-up, zobowiązujące ich do niezbywania akcji, które pozostaną w ich posiadaniu po Ofercie, w okresie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań.

Doradcy w ofercie publicznej

 • Trigon Dom Maklerski – oferujący,
 • Kancelaria BSWW Legal & Tax – doradztwo prawne,
 • UHY ECA – audytor,
 • MSLGROUP – strategiczne doradztwo komunikacyjne i relacje inwestorskie.