• en
  • pl
Raporty

2021.09.10 Raport bieżący 37/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień- załącznik

2021.09.01 Raport bieżący 36/2021 Artifex Mundi S.A.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I półrocze 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I półrocze 2021 r. – załącznik

2021.08.11 Raport bieżący 35/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec- załącznik

2021.07.07 Raport bieżący 34/2021 Artifex Mundi S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. – załącznik

2021.07.07 Raport bieżący 33/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec – załącznik

2021.07.02 Raport bieżący 32/2021 Artifex Mundi S.A.

Powołanie osób zarządzających

2021.07.02 Raport bieżący 31/2021 Artifex Mundi S.A.

Powołanie osób nadzorujących

2021.07.02 Raport bieżący 30/2021 Artifex Mundi S.A.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A – załącznik

2021.07.02 Raport bieżący 29/2021 Artifex Mundi S.A.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki – załączniki

2021.06.29 Raport bieżący 28/2021 Artifex Mundi S.A.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki – załączniki

2021.06.28 Raport bieżący 27/2021 Artifex Mundi S.A.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki – załączniki

2021.06.28 Raport bieżący 26/2021 Artifex Mundi S.A.

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki – załączniki

2021.06.15 Raport bieżący 25/2021 Artifex Mundi S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na rynku regulowanym GPW

2021.06.09 Raport bieżący 24/2021 Artifex Mundi S.A.

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na GPW

2021.06.09 Raport bieżący 23/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj – załącznik

2020.06.02 Raport bieżący 22/2021 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – ESPIOgłoszenie o zwołaniu ZWZ – załącznik
Projekty uchwał na ZWZ – załącznik
Sprawozdanie RN z wynikó oceny sprawozdań finansowych – załącznik
Sprawozdanie RN z działalności – załącznikSprawozdanie o wynagrodzeniach – załącznik

2021.05.10 Raport bieżący 21/2021 Artifex Mundi S.A.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I kwartał 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za I kwartał 2021 r. – załącznik

2021.05.07 Raport bieżący 20/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień – załącznik

2021.04.26 Raport bieżący 19/2021 Artifex Mundi S.A.

Wnioski akcjonariuszy o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

2021.04.26 Raport bieżący 18/2021 Artifex Mundi S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2021 r. – załącznik

2021.04.21 Raport bieżący 17/2021 Artifex Mundi S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Projekt Uchwały nr 4 zgłoszony przez akcjonariusza.

Załącznik do projektu Uchwały nr 4 – Regulamin Programu Motywacyjnego.

Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Załączniki do treści Uchwał.

2021.04.21 Raport bieżący 16/2021 Artifex Mundi S.A.

Wniosek akcjonariusza o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenie akcji do obrotu

2021.04.09 Raport bieżący 15/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za marzec

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za marzec – załącznik

2021.03.31 Raport bieżący 14/2021 Artifex Mundi S.A.

Pozytywne opinie Rady Nadzorczej Spółki w sprawie Programu Motywacyjnego oraz Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady NadzorczejUchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektu Polityki Wynagrodzeń 

Załącznik – projekt uchwał NWZ

Załącznik – Regulamin Programu Motywacyjnego

Załącznik – Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN

2021.03.22 Raport bieżący 13/2021 Artifex Mundi S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Projekt uchwał

Regulamin Programu Motywacyjnego

Opinia Zarządu

Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN

Umowa Uczestnictwa w Programie

Umowa Objęcia Akcji

2021.03.17 Raport bieżący 12/2021 Artifex Mundi S.A.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2020

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2020 – załącznik

2021.03.17 Raport bieżący 11/2021 Artifex Mundi S.A.

Informacje na temat aktualizacji wartości bilansowej projektu Bladebound

2021.02.08 Raport bieżący 10/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za luty

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za luty – załącznik

2021.03.01 Raport bieżący 9/2021 Artifex Mundi S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2021.02.08 Raport bieżący 8/2021 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za styczeń

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za styczeń – załącznik

2021.01.15 Raport bieżący 7/2021 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.01.14 Raport bieżący 6/2020 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2021

2021.01.14 Raport bieżący 5/2021 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2021.01.14 Raport bieżący 4/2021 Artifex Mundi S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.

Zawiadomienie Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.

2021.01.14 Raport bieżący 3/2021 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2021.01.14 Raport bieżący 2/2021 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2021.01.11 Raport bieżący 1/2021 Artifex Mundi S.A.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za grudzień

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za grudzień – załącznik

 

2020.12.31 Raport bieżący 58/2020 Artifex Mundi S.A.

Piąte wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A  do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

2020.12.11 Raport bieżący 57/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.12.07 Raport bieżący 56/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za listopad

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za listopad – załącznik

2020.12.03 Raport bieżący 55/2020 Artifex Mundi S.A.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A  do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

2020.11.18 Raport bieżący 54/2020 Artifex Mundi S.A.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A  do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

2020.11.06 Raport bieżący 53/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za październik

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za październik- załącznik

2020.10.28 Raport bieżący 52/2020 Artifex Mundi S.A.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za III kwartał 2020 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za III kwartał 2020 r. – załącznik

2020.10.16 Raport bieżący 51/2020 Artifex Mundi S.A.

Drugie wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A  do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

2020.10.13 Raport bieżący 50/2020 Artifex Mundi S.A.

Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.

Zawiadomienie NN

Zawiadomienie Greenlight

2020.10.12 Raport bieżący 49/2020 Artifex Mundi S.A.

Otrzymanie trzech zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.

Zawiadomienie Jakub Grudziński

Zawiadomienie Tomasz Jeziorski

Zawiadomienie Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.

2020.10.07 Raport bieżący 48/2020 Artifex Mundi S.A.

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta

Tekst jednolity statutu

2020.10.07 Raport bieżący 47/2020 Artifex Mundi S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki – załącznik

2020.10.07 Raport bieżący 46/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za wrzesień

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za wrzesień- załącznik

2020.09.30 Raport bieżący 45/2020 Artifex Mundi S.A.

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

2020.09.30 Raport bieżący 44/2020 Artifex Mundi S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2020 r. – ESPI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2020 r. – załącznik

2020.09.30 Raport bieżący 43/2020 Artifex Mundi S.A.

Powołanie prokurenta

2020.09.29 Raport bieżący 42/2020 Artifex Mundi S.A.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A  do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

2020.09.18 Raport bieżący 41/2020 Artifex Mundi S.A.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki – treść ESPI.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki – załącznik.

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

CV kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

2020.09.18 Raport bieżący 40/2020 Artifex Mundi S.A.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 rok

2020.09.8 Raport bieżący 39/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za sierpień – załącznik

2020.09.4 Raport bieżący 38/2020 Artifex Mundi S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 1.10.20 – pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

2020.09.4 Raport bieżący 37/2020 Artifex Mundi S.A.

Wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn na platformie Nintendo Switch

2020.09.3 Raport bieżący 36/2020 Artifex Mundi S.A.

Wydanie Unsolved na iOS 

2020.08.16 Raport bieżący 35/2020 Artifex Mundi S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 342020 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZA”), które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2020 r.   

Załącznik

2020.08.13 Raport bieżący 34/2020 Artifex Mundi S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA, które odbyło się 12 lipca 2020 roku

2020.08.13 Raport bieżący 33/2020 Artifex Mundi S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2020 r. – ESPI

Treść uchwał podjętych na NWZA z 12.08.2020 r – załącznik

2020.08.13 Raport bieżący 32/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za lipiec- załącznik

2020.08.07 Raport bieżący 31/2020 Artifex Mundi S.A.

Powierzenie Panu Przemysławowi Błaszczykowi od dnia 1 października 2020 r. funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołanie Pana Roberta Mikuszewskiego od dnia 30 września 2020 r. w skład Zarządu Spółki

2020.08.07 Raport bieżący 30/2020 Artifex Mundi S.A.

Rezygnacja Pana Tomasza Grudzińskiego z Zarządu Spółki z dniem 30 września 2020 r.

Rezygnacja Pana Tomasza Grudzińskiego z Zarządu Spółki z dniem 30 września 2020 r. – załącznik

2020.07.17 Raport bieżący 28/2019 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – ESPIOgłoszenie o zwołaniu NWZA – załącznik
Projekty uchwał na NWZA – załącznik

2020.07.09 Raport bieżący 27/2020 Artifex Mundi S.A.

Korekta raportu bieżącego 26/2020

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec- załącznik

2020.07.08 Raport bieżący 26/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za czerwiec- załącznik

2020.07.08 Raport bieżący 25/2020 Artifex Mundi S.A.

Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach programu GameInn

2020.07.02 Raport bieżący 24/2020 Artifex Mundi S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA, które odbyło się 24 czerwca 2020 roku

2020.06.24 Raport bieżący 23/2020 Artifex Mundi S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r. – ESPI

Treść uchwał podjętych na WZA z 24.06.2020 r – załącznik

Projekt uchwały 24

Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN

2020.06.09 Raport bieżący 22/2020 Artifex Mundi S.A.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za maj- załącznik

2020.06.01 Raport bieżący 21/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.05.29 Raport bieżący 20/2020 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2020 – ESPIOgłoszenie o zwołaniu ZWZA 2020 – załącznik
Projekty uchwał na ZWZA 2020 – załącznik
Sprawozdanie RN opinia do sprawozdań – załącznik
Sprawozdanie RN z działalności – załącznik

2020.05.08 Raport bieżący 19/2020 Artifex Mundi S.A.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za kwiecień – załącznik

2020.05.07 Raport bieżący 18/2020 Artifex Mundi S.A.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok I kwartał 2020 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok I kwartał 2020 r. – załącznik

2020.04.29 Raport bieżący 17/2020 Artifex Mundi S.A.

Zakończenie prac nad rozwojem projektu Tiny Dragons

2020.04.22 Raport bieżący 16/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.04.08 Raport bieżący 15/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.04.08 Raport bieżący 14/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.04.08 Raport bieżący 13/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.04.08 Raport bieżący 12/2020 Artifex Mundi S.A.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w I kwartale 2020 r. oraz zmiana polityki informacyjnej w zakresie wyników sprzedaży

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w I kwartale 2020 r. oraz zmiana polityki informacyjnej w zakresie wyników sprzedaży – załącznik

2020.03.19 Raport bieżący 11/2020 Artifex Mundi S.A.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2019

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2019 – załącznik

2020.03.19 Raport bieżący 10/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja na temat utworzenia odpisów aktualizacyjnych w odniesieniu do wybranych projektów gier

2020.03.16 Raport bieżący 9/2020 Artifex Mundi S.A.
Umowa wydawnicza z AppicPlay

2020.02.24 Raport bieżący 8/2020 Artifex Mundi S.A.
Aktualizacja gry Bladebound zmieniająca podstawowe parametry gry

2020.02.14 Raport bieżący 7/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.02.06 Raport bieżący 6/2020 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2020.01.30 Raport bieżący 5/2020 Artifex Mundi S.A.
Zmiana adresu siedziby Spółki

2020.01.29 Raport bieżący 4/2020 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie prac nad rozwojem projektu Rogal

2020.01.29 Raport bieżący 3/2020 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2020

2020.01.17 Raport bieżący 2/2020 Artifex Mundi S.A.
Umowa wydawnicza dla gry Hot Shot Burn

2020.01.14 Raport bieżący 1/2020 Artifex Mundi S.A.
Aktualizacja Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022

 

 

2019.10.09 Raport bieżący 25/2019 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udzialu w ogolnej liczbie glosow

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udzialu w ogolnej liczbie glosow – załącznik

2019.09.27 Raport bieżący 24/2019 Artifex Mundi S.A.
Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN

2019.07.17 Raport bieżący 23/2019 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej i wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn

2019.07.02 Raport bieżący 22/2019 Artifex Mundi S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r.

2019.06.25 Raport bieżący 21/2019 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – ESPIOświadczenie kandydata Filip GorczycaCV Filip GorczycaOświadczenie kandydata Adam MarkielCV Adam Markiel

2019.06.24 Raport bieżący 20/2019 Artifex Mundi S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. – ESPITreść uchwał podjętych na WZA z 25.06.2019r – załącznik

2019.06.24 Raport bieżący 19/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

2019.06.19 Raport bieżący 18/2019 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain — aktualizacja informacji

2019.06.15 Raport bieżący 17/2019 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – ESPIZgłoszenie kandydataOświadczenie kandydataCV Filip Gorczyca

2019.05.28 Raport bieżący 16/2019 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2019 – ESPIOgłoszenie o zwołaniu ZWZA 2019 – załącznik
Projekty uchwał na ZWZA 2019 – załącznik
Sprawozdanie RN opinia do sprawozdań – załącznik
Sprawozdanie RN z działalności – załącznik

2019.05.28 Raport bieżący 15/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2019.05.28 Raport bieżący 14/2019 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2019.05.09 Raport bieżący 13/2019 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain

2019.04.19 Raport bieżący 12/2019 Artifex Mundi S.A.
Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Tiny Dragons razem z zewnętrznym wydawcą

2019.04.16 Raport bieżący 11/2019 Artifex Mundi S.A.
Przyjęcie nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022

2019.03.29 Raport bieżący 10/2019 Artifex Mundi S.A.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe

2019.03.29 Raport bieżący 9/2019 Artifex Mundi S.A.
Przegląd opcji strategicznych Spółki – aktualizacja informacji

2019.03.06 Raport bieżący 8/2019 Artifex Mundi S.A.
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych Spółki

2019.03.01 Raport bieżący 7/2019 Artifex Mundi S.A.
Update 0 gry Bladebound – zakończenie aktualizacji na platformie iOS

2019.02.26 Raport bieżący 6/2019 Artifex Mundi S.A.
Powołanie Członka Zarządu

2019.02.26 Raport bieżący 5/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2019.02.26 Raport bieżący 4/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2019.02.01 Raport bieżący 3/2019 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound – aktualizacja informacji

2019.01.31 Raport bieżący 2/2019 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych  Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2019

2019.01.31 Raport bieżący 1/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

 

 

2018.12.21 Raport bieżący 35/2018 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound

2018.10.17 Raport bieżący 34/2018 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW
Rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW – załącznik

2018.10.16 Raport bieżący 33/2018 Artifex Mundi S.A.
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW – załącznik

2018.10.16 Raport bieżący 32/2018 Artifex Mundi S.A.
Warunkowa rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW

2018.09.24 Raport bieżący 31/2018 Artifex Mundi S.A.
Uzupełnienie raportu ESPI nr 30/2018 dotyczącego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Uzupełnienie raportu ESPI nr 30/2018 dotyczącego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki – załącznik

2018.09.21 Raport bieżący 30/2018 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2018.09.21 Raport bieżący 29/2018 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta – załącznik

2018.09.06 Raport bieżący 28/2018 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty premiery My Brother Rabbit

2018.08.24 Raport bieżący 27/2018 Artifex Mundi S.A.
Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki

2018.08.14 Raport bieżący 26/2018 Artifex Mundi S.A.
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D

2018.08.09 Raport bieżący 25/2018 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o warunkowej zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o warunkowej zmianie stanu posiadania akcji Spółki – załącznik

2018.08.09 Raport bieżący 24/2018 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Tomasz Grudziński – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Jakub Grudziński – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Kamil Urbanek – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Mariusz Szynalik – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Rafał Wroński – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Adrian Półtorak – załącznik

2018.08.01 Raport bieżący 23/2018 Artifex Mundi S.A.
Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii D oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji

2018.07.26 Raport bieżący 22/2018 Artifex Mundi S.A.
Określenie ceny emisyjnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, liczby tych akcji do zaoferowania oraz listy potencjalnych inwestorów

2018.07.25 Raport bieżący 21/2018 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej Irony Curtain – korekta raportu

2018.07.25 Raport bieżący 20/2018 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej Irony Curtian

2018.07.23 Raport bieżący 19/2018 Artifex Mundi S.A.
Przyjęcie zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D

2018.07.04 Raport bieżący 18/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.27 Raport bieżący 17/2018 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej My Brother Rabbit

2018.06.26 Raport bieżący 16/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.15 Raport bieżący 14/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.15 Raport bieżący 13/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.06 Raport bieżący 11/2018 Artifex Mundi S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2018.06.06 Raport bieżący 10/2018 Artifex Mundi S.A.
Uchwały podjęte na ZWZ
Uchwały podjęte na ZWZ – załącznik

2018.05.14 Raport bieżący 9/2018 Artifex Mundi S.A.
Sprzedaż Nightmares from the Deep®: A Hidden Object Adventure i Kate Malone: Hidden Object Detective

2018.05.10 Raport bieżący 8/2018 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2018 – załącznik
Projekty uchwał na ZWZA 2018 – załącznik
Opinia Zarządu dot. wyłączenia prawa poboru – załącznik
Sprawozdanie RN opinia do sprawozdań – załącznik
Sprawozdanie RN z działalności – załącznik

2018.05.10 Raport bieżący 7/2018 Artifex Mundi S.A.
Przyjęcie strategii rozwoju Grupy Artifex Mundi na lata 2018-2021

2018.04.13 Raport bieżący 6/2018 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na II kw. 2018 r.

2018.04.04 Raport bieżący 5/2018 Artifex Mundi S.A.
Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok

2018.04.03 Raport bieżący 4/2018 Artifex Mundi S.A.
Premiera Bladebound na Mi App Store

2018.02.01 Raport bieżący 3/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja na temat realizacji wybranych projektów gier komputerowych i aktualizacji ich wartości bilansowej

2018.01.30 Raport bieżący 2/2018 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2018

2018.01.11 Raport bieżący 1/2018 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na I kw. 2018 r.

 

2017.12.29 Raport bieżący 47/2017 Artifex Mundi S.A.
Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Bladebound

2017.12.29 Raport bieżący 46/2017 Artifex Mundi S.A.
Zaprzestanie realizacji wybranych projektów gier komputerowych

2017.12.19 Raport bieżący 45/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od spółki pod firmą Łubin Holding Grudziński i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Piotra Grudzińskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Jakuba Andrzeja Grudzińskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Adriana Mariusza Dębowskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Roberta Dariusza Mikuszewskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Jeziorskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Piotra Grudzińskiego, Jakuba Andrzeja Grudzińskiego, Kamila Jakuba Urbanek, Mariusza Mirosława Szynalik, Rafała Marcina Wrońskiego, Adriana Artura Półtorak, Bożeny Grudzińskiej oraz Bogdana Grudzińskiego – jako akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu

2017.12.19 Raport bieżący 44/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie spółki pod firmą Łubin Holding Grudziński i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Tomasza Piotra Grudzińskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Jakuba Andrzeja Grudzińskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Kamila Jakuba Urbanek
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Mariusza Mirosława Szynalik
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Rafała Marcina Wrońskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Adriana Artura Półtorak

2017.12.19 Raport bieżący 43/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft-launch gry Mighty Machines

2017.12.12 Raport bieżący 42/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. – załącznik

2017.12.11 Raport bieżący 41/2017 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2017.10.20 Raport bieżący 40/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.20 Raport bieżący 39/2017 Artifex Mundi S.A.
Hard-launch gry Bladebound – ustalenie daty premiery

2017.10.13 Raport bieżący 38/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.13 Raport bieżący 37/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.13 Raport bieżący 36/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 35/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 34/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 33/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 32/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.04 Raport bieżący 31/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana stanu posiadania

2017.10.04 Raport bieżący 30/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.04 Raport bieżący 29/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana stanu posiadania

2017.10.04 Raport bieżący 28/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.03 Raport bieżący 27/2017 Artifex Mundi S.A.
Podjęcie przez wspólników Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna – akcjonariusza Emitenta, uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki

2017.10.02 Raport bieżący 26/2017 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na IV kw. 2017 r.

2017.09.21 Raport bieżący 25/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.09.11 Raport bieżący 24/2017 Artifex Mundi S.A.
Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

2017.08.28 Raport bieżący 23/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2017.08.11 Raport bieżący 22/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Tiny Dragons

2017.08.01 Raport bieżący 21/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.08.01 Raport bieżący 20/2017 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Rejestracja zmiany Statutu Spółki – załącznik

2017.07.07 Raport bieżący 18/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Rabbits Inc.

2017.07.07 Raport bieżący 17/2017 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na III kw. 2017 r.

2017.06.26 Raport bieżący 16/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Spellblade: Match-3 Puzzle RPG

2017.06.19 Raport bieżący 15/2017 Artifex Mundi S.A.
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Robert Ditrych – załącznik
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.06.13 Raport bieżący 14/2017 Artifex Mundi S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – załącznik

2017.06.12 Raport bieżący 13/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Robert Ditrych – załącznik
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.06.12 Raport bieżący 12/2017 Artifex Mundi S.A.
Uchwały podjęte na ZWZ
Uchwały podjęte na ZWZ – załącznik
Zapis audio ZWZ Artifex Munid S.A. 12.06.2017

2017.06.08 Raport bieżący 11/2017 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – załącznik

2017.06.07 Raport bieżący 10/2017 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – załączniki

2017.05.16 Raport bieżący 8/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2017.05.16 Raport bieżący 7/2017 Artifex Mundi S.A.
Zamiany w Statucie Spółki
Zamiany w Statucie Spółki – załącznik

2017.05.16 Raport bieżący 6/2017 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – załączniki

2017.05.12 Raport bieżący 5/2017 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2017.04.24 Raport bieżący 4/2017 Artifex Mundi S.A.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2016 roku

2017.01.30 Raport bieżący 3/2017 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2017

2017.01.26 Raport bieżący 2/2017 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A. – uzupełnienie

2017.01.03 Raport bieżący 1/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Kate Malone: Hidden Object Detective

2016.12.15 Raport bieżący 16/2016 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

2016.12.13 Raport bieżący 15/2016 Artifex Mundi S.A.
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C Spółki

2016.12.06 Raport bieżący 14/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.12.06 Raport bieżący 13/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.12.02 Raport bieżący 12/2016 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki – załącznik

2016.11.30 Raport bieżący 11/2016 Artifex Mundi S.A.
Termin publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

2016.11.22 Raport bieżący 10/2016 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2016.11.16 Raport bieżący 9/2016 Artifex Mundi S.A.
Wprowadzenie akcji oraz praw do akcji Artifex Mundi S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w Warszawie S.A.

2016.11.14 Raport bieżący 8/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.10 Raport bieżący 7/2016 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A.

2016.11.10 Raport bieżący 6/2016 Artifex Mundi S.A.
Dopuszczenie akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego oraz rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2016.11.08 Raport bieżący 5/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 4/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 3/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 2/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 1/2016 Artifex Mundi S.A.
Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

2021.05.26 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2021 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2021 roku

2021.03.31 Skonsolidowany raport roczny – 2020

Zestaw dokumentów złożonych do ESPI – raport roczny skonsolidowany za 2020 r.

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikami oficjalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu, które zostały zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip powyżej):

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2020 r.

2021.03.31 Jednostkowy raport roczny – 2020

Zestaw dokumentów złożonych do ESPI – raport roczny jednostkowy za 2020 r.

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikami oficjalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu, które zostały zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip powyżej):

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2020 r.

2020.11.25 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2020 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2020 roku

2020.09.29 Skonsolidowany raport półroczny – 2020
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020 r.

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2020.05.27 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2020 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2020 roku

2020.03.31 Skonsolidowany raport roczny – 2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2019 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2019 r.
Ocena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytuSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2019 r.

2020.03.31 Jednostkowy raport roczny – 2019
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2019 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2019 r.Ocena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytuSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2019 r.

2019.11.27 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2019 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2019 roku

2019.09.25 Skonsolidowany raport półroczny – 2019
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 r.Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
2019.05.29 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2019 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2019 roku
2019.04.17 Skonsolidowany raport roczny – 2018
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. ESPISkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2018 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2018 r.
Ocena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytuSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2018 r.
2019.04.17 Jednostkowy raport roczny – 2018
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. ESPIJednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2018 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2018 r.Ocena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytuSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2018 r.

2019.11.27 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2019 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2019 roku

2019.09.25 Skonsolidowany raport półroczny – 2019
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 r.Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
2019.05.29 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2019 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2019 roku
2019.04.17 Skonsolidowany raport roczny – 2018
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. ESPISkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2018 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2018 r.
Ocena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytuSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2018 r.
2019.04.17 Jednostkowy raport roczny – 2018
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. ESPIJednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2018 r.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2018 r.Ocena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytuSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2018 r.

2018.11.20 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2018 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2018 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2018 roku

2018.09.12 Skonsolidowany raport półroczny – 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2018.05.24 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2018 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2018 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2018 roku

2018.04.10 Skonsolidowany raport roczny – 2017
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2017 r.

2018.04.10 Jednostkowy raport roczny – 2017
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2017 r.

2017.11.23 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

2017.09.15 Skonsolidowany raport półroczny – 2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2017.05.22 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał

2017.04.05 Skonsolidowany raport roczny – 2016
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi za rok 2016
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi za rok 2016
Opinia i raport biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

2017.04.05 Jednostkowy raport roczny – 2016
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Artifex Mundi S.A. za rok 2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2016
Opinia i raport biegłego rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

2016.12.02 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał