2018.01.11 Raport bieżący 1/2018 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na I kw. 2018 r.

 

2017.12.29 Raport bieżący 47/2017 Artifex Mundi S.A.
Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Bladebound

2017.12.29 Raport bieżący 46/2017 Artifex Mundi S.A.
Zaprzestanie realizacji wybranych projektów gier komputerowych

2017.12.19 Raport bieżący 45/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od spółki pod firmą Łubin Holding Grudziński i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Piotra Grudzińskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Jakuba Andrzeja Grudzińskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Adriana Mariusza Dębowskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Roberta Dariusza Mikuszewskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Jeziorskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Piotra Grudzińskiego, Jakuba Andrzeja Grudzińskiego, Kamila Jakuba Urbanek, Mariusza Mirosława Szynalik, Rafała Marcina Wrońskiego, Adriana Artura Półtorak, Bożeny Grudzińskiej oraz Bogdana Grudzińskiego – jako akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu

2017.12.19 Raport bieżący 44/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie spółki pod firmą Łubin Holding Grudziński i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Tomasza Piotra Grudzińskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Jakuba Andrzeja Grudzińskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Kamila Jakuba Urbanek
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Mariusza Mirosława Szynalik
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Rafała Marcina Wrońskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Adriana Artura Półtorak

2017.12.19 Raport bieżący 43/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft-launch gry Mighty Machines

2017.12.12 Raport bieżący 42/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. – załącznik

2017.12.11 Raport bieżący 41/2017 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2017.10.20 Raport bieżący 40/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.20 Raport bieżący 39/2017 Artifex Mundi S.A.
Hard-launch gry Bladebound – ustalenie daty premiery

2017.10.13 Raport bieżący 38/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.13 Raport bieżący 37/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.13 Raport bieżący 36/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 35/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 34/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 33/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 32/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.04 Raport bieżący 31/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana stanu posiadania

2017.10.04 Raport bieżący 30/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.04 Raport bieżący 29/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana stanu posiadania

2017.10.04 Raport bieżący 28/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.03 Raport bieżący 27/2017 Artifex Mundi S.A.
Podjęcie przez wspólników Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna – akcjonariusza Emitenta, uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki

2017.10.02 Raport bieżący 26/2017 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na IV kw. 2017 r.

2017.09.21 Raport bieżący 25/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.09.11 Raport bieżący 24/2017 Artifex Mundi S.A.
Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

2017.08.28 Raport bieżący 23/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2017.08.11 Raport bieżący 22/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Tiny Dragons

2017.08.01 Raport bieżący 21/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.08.01 Raport bieżący 20/2017 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Rejestracja zmiany Statutu Spółki – załącznik

2017.07.07 Raport bieżący 18/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Rabbits Inc.

2017.07.07 Raport bieżący 17/2017 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na III kw. 2017 r.

2017.06.26 Raport bieżący 16/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Spellblade: Match-3 Puzzle RPG

2017.06.19 Raport bieżący 15/2017 Artifex Mundi S.A.
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Robert Ditrych – załącznik
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.06.13 Raport bieżący 14/2017 Artifex Mundi S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – załącznik

2017.06.12 Raport bieżący 13/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Robert Ditrych – załącznik
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.06.12 Raport bieżący 12/2017 Artifex Mundi S.A.
Uchwały podjęte na ZWZ
Uchwały podjęte na ZWZ – załącznik
Zapis audio ZWZ Artifex Munid S.A. 12.06.2017

2017.06.08 Raport bieżący 11/2017 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – załącznik

2017.06.07 Raport bieżący 10/2017 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – załączniki

2017.05.16 Raport bieżący 8/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2017.05.16 Raport bieżący 7/2017 Artifex Mundi S.A.
Zamiany w Statucie Spółki
Zamiany w Statucie Spółki – załącznik

2017.05.16 Raport bieżący 6/2017 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – załączniki

2017.05.12 Raport bieżący 5/2017 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2017.04.24 Raport bieżący 4/2017 Artifex Mundi S.A.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2016 roku

2017.01.30 Raport bieżący 3/2017 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2017

2017.01.26 Raport bieżący 2/2017 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A. – uzupełnienie

2017.01.03 Raport bieżący 1/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Kate Malone: Hidden Object Detective

2016.12.15 Raport bieżący 16/2016 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

2016.12.13 Raport bieżący 15/2016 Artifex Mundi S.A.
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C Spółki

2016.12.06 Raport bieżący 14/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.12.06 Raport bieżący 13/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.12.02 Raport bieżący 12/2016 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki – załącznik

2016.11.30 Raport bieżący 11/2016 Artifex Mundi S.A.
Termin publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

2016.11.22 Raport bieżący 10/2016 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2016.11.16 Raport bieżący 9/2016 Artifex Mundi S.A.
Wprowadzenie akcji oraz praw do akcji Artifex Mundi S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w Warszawie S.A.

2016.11.14 Raport bieżący 8/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.10 Raport bieżący 7/2016 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A.

2016.11.10 Raport bieżący 6/2016 Artifex Mundi S.A.
Dopuszczenie akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego oraz rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2016.11.08 Raport bieżący 5/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 4/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 3/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 2/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 1/2016 Artifex Mundi S.A.
Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

2017.11.23 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

2017.09.15 Skonsolidowany raport półroczny – 2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2017.05.22 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał

2017.04.05 Skonsolidowany raport roczny – 2016
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi za rok 2016
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi za rok 2016
Opinia i raport biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

2017.04.05 Jednostkowy raport roczny – 2016
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Artifex Mundi S.A. za rok 2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2016
Opinia i raport biegłego rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

2016.12.02 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał