• en
  • pl
Raporty

2019.05.09 Raport bieżący 13/2019 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain

2019.04.19 Raport bieżący 12/2019 Artifex Mundi S.A.
Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Tiny Dragons razem z zewnętrznym wydawcą

2019.04.16 Raport bieżący 11/2019 Artifex Mundi S.A.
Przyjęcie nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022

2019.03.29 Raport bieżący 10/2019 Artifex Mundi S.A.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe

2019.03.29 Raport bieżący 9/2019 Artifex Mundi S.A.
Przegląd opcji strategicznych Spółki – aktualizacja informacji

2019.03.06 Raport bieżący 8/2019 Artifex Mundi S.A.
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych Spółki

2019.03.01 Raport bieżący 7/2019 Artifex Mundi S.A.
Update 0 gry Bladebound – zakończenie aktualizacji na platformie iOS

2019.02.26 Raport bieżący 6/2019 Artifex Mundi S.A.
Powołanie Członka Zarządu

2019.02.26 Raport bieżący 5/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2019.02.26 Raport bieżący 4/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2019.02.01 Raport bieżący 3/2019 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound – aktualizacja informacji

2019.01.31 Raport bieżący 2/2019 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych  Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2019

2019.01.31 Raport bieżący 1/2019 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

 

 

2018.12.21 Raport bieżący 35/2018 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound

2018.10.17 Raport bieżący 34/2018 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW
Rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW – załącznik

2018.10.16 Raport bieżący 33/2018 Artifex Mundi S.A.
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW – załącznik

2018.10.16 Raport bieżący 32/2018 Artifex Mundi S.A.
Warunkowa rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW

2018.09.24 Raport bieżący 31/2018 Artifex Mundi S.A.
Uzupełnienie raportu ESPI nr 30/2018 dotyczącego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Uzupełnienie raportu ESPI nr 30/2018 dotyczącego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki – załącznik

2018.09.21 Raport bieżący 30/2018 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2018.09.21 Raport bieżący 29/2018 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta – załącznik

2018.09.06 Raport bieżący 28/2018 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie daty premiery My Brother Rabbit

2018.08.24 Raport bieżący 27/2018 Artifex Mundi S.A.
Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki

2018.08.14 Raport bieżący 26/2018 Artifex Mundi S.A.
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D

2018.08.09 Raport bieżący 25/2018 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o warunkowej zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Otrzymanie zawiadomienia o warunkowej zmianie stanu posiadania akcji Spółki – załącznik

2018.08.09 Raport bieżący 24/2018 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Tomasz Grudziński – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Jakub Grudziński – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Kamil Urbanek – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Mariusz Szynalik – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Rafał Wroński – załącznik
Zawiadomienia o zawarciu umów objęcia akcji Spółki serii D przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Adrian Półtorak – załącznik

2018.08.01 Raport bieżący 23/2018 Artifex Mundi S.A.
Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii D oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji

2018.07.26 Raport bieżący 22/2018 Artifex Mundi S.A.
Określenie ceny emisyjnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, liczby tych akcji do zaoferowania oraz listy potencjalnych inwestorów

2018.07.25 Raport bieżący 21/2018 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej Irony Curtain – korekta raportu

2018.07.25 Raport bieżący 20/2018 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej Irony Curtian

2018.07.23 Raport bieżący 19/2018 Artifex Mundi S.A.
Przyjęcie zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D

2018.07.04 Raport bieżący 18/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.27 Raport bieżący 17/2018 Artifex Mundi S.A.
Początek kampanii promocyjnej My Brother Rabbit

2018.06.26 Raport bieżący 16/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.15 Raport bieżący 14/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.15 Raport bieżący 13/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2018.06.06 Raport bieżący 11/2018 Artifex Mundi S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2018.06.06 Raport bieżący 10/2018 Artifex Mundi S.A.
Uchwały podjęte na ZWZ
Uchwały podjęte na ZWZ – załącznik

2018.05.14 Raport bieżący 9/2018 Artifex Mundi S.A.
Sprzedaż Nightmares from the Deep®: A Hidden Object Adventure i Kate Malone: Hidden Object Detective

2018.05.10 Raport bieżący 8/2018 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2018 – załącznik
Projekty uchwał na ZWZA 2018 – załącznik
Opinia Zarządu dot. wyłączenia prawa poboru – załącznik
Sprawozdanie RN opinia do sprawozdań – załącznik
Sprawozdanie RN z działalności – załącznik

2018.05.10 Raport bieżący 7/2018 Artifex Mundi S.A.
Przyjęcie strategii rozwoju Grupy Artifex Mundi na lata 2018-2021

2018.04.13 Raport bieżący 6/2018 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na II kw. 2018 r.

2018.04.04 Raport bieżący 5/2018 Artifex Mundi S.A.
Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok

2018.04.03 Raport bieżący 4/2018 Artifex Mundi S.A.
Premiera Bladebound na Mi App Store

2018.02.01 Raport bieżący 3/2018 Artifex Mundi S.A.
Informacja na temat realizacji wybranych projektów gier komputerowych i aktualizacji ich wartości bilansowej

2018.01.30 Raport bieżący 2/2018 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2018

2018.01.11 Raport bieżący 1/2018 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na I kw. 2018 r.

 

2017.12.29 Raport bieżący 47/2017 Artifex Mundi S.A.
Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Bladebound

2017.12.29 Raport bieżący 46/2017 Artifex Mundi S.A.
Zaprzestanie realizacji wybranych projektów gier komputerowych

2017.12.19 Raport bieżący 45/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od spółki pod firmą Łubin Holding Grudziński i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Piotra Grudzińskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Jakuba Andrzeja Grudzińskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Adriana Mariusza Dębowskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Roberta Dariusza Mikuszewskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Jeziorskiego
Otrzymanie siedmiu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie od Tomasza Piotra Grudzińskiego, Jakuba Andrzeja Grudzińskiego, Kamila Jakuba Urbanek, Mariusza Mirosława Szynalik, Rafała Marcina Wrońskiego, Adriana Artura Półtorak, Bożeny Grudzińskiej oraz Bogdana Grudzińskiego – jako akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu

2017.12.19 Raport bieżący 44/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie spółki pod firmą Łubin Holding Grudziński i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Katowicach
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Tomasza Piotra Grudzińskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Jakuba Andrzeja Grudzińskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Kamila Jakuba Urbanek
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Mariusza Mirosława Szynalik
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Rafała Marcina Wrońskiego
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Artifex Mundi S.A. – Zawiadomienie Adriana Artura Półtorak

2017.12.19 Raport bieżący 43/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft-launch gry Mighty Machines

2017.12.12 Raport bieżący 42/2017 Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. – załącznik

2017.12.11 Raport bieżący 41/2017 Artifex Mundi S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

2017.10.20 Raport bieżący 40/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.20 Raport bieżący 39/2017 Artifex Mundi S.A.
Hard-launch gry Bladebound – ustalenie daty premiery

2017.10.13 Raport bieżący 38/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.13 Raport bieżący 37/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.13 Raport bieżący 36/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 35/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 34/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 33/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.11 Raport bieżący 32/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.04 Raport bieżący 31/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana stanu posiadania

2017.10.04 Raport bieżący 30/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.04 Raport bieżący 29/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana stanu posiadania

2017.10.04 Raport bieżący 28/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.10.03 Raport bieżący 27/2017 Artifex Mundi S.A.
Podjęcie przez wspólników Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna – akcjonariusza Emitenta, uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki

2017.10.02 Raport bieżący 26/2017 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na IV kw. 2017 r.

2017.09.21 Raport bieżący 25/2017 Artifex Mundi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – załącznik

2017.09.11 Raport bieżący 24/2017 Artifex Mundi S.A.
Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

2017.08.28 Raport bieżący 23/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2017.08.11 Raport bieżący 22/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Tiny Dragons

2017.08.01 Raport bieżący 21/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.08.01 Raport bieżący 20/2017 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Rejestracja zmiany Statutu Spółki – załącznik

2017.07.07 Raport bieżący 18/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Rabbits Inc.

2017.07.07 Raport bieżący 17/2017 Artifex Mundi S.A.
Harmonogram wydawniczy segmentu premium na III kw. 2017 r.

2017.06.26 Raport bieżący 16/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Spellblade: Match-3 Puzzle RPG

2017.06.19 Raport bieżący 15/2017 Artifex Mundi S.A.
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Robert Ditrych – załącznik
Korekta raportu ESPI nr 13/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.06.13 Raport bieżący 14/2017 Artifex Mundi S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – załącznik

2017.06.12 Raport bieżący 13/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Robert Ditrych – załącznik
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – CV Piotr Woźniak – załącznik

2017.06.12 Raport bieżący 12/2017 Artifex Mundi S.A.
Uchwały podjęte na ZWZ
Uchwały podjęte na ZWZ – załącznik
Zapis audio ZWZ Artifex Munid S.A. 12.06.2017

2017.06.08 Raport bieżący 11/2017 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – załącznik

2017.06.07 Raport bieżący 10/2017 Artifex Mundi S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej – załączniki

2017.05.16 Raport bieżący 8/2017 Artifex Mundi S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2017.05.16 Raport bieżący 7/2017 Artifex Mundi S.A.
Zamiany w Statucie Spółki
Zamiany w Statucie Spółki – załącznik

2017.05.16 Raport bieżący 6/2017 Artifex Mundi S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – załączniki

2017.05.12 Raport bieżący 5/2017 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2017.04.24 Raport bieżący 4/2017 Artifex Mundi S.A.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2016 roku

2017.01.30 Raport bieżący 3/2017 Artifex Mundi S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2017

2017.01.26 Raport bieżący 2/2017 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A. – uzupełnienie

2017.01.03 Raport bieżący 1/2017 Artifex Mundi S.A.
Soft launch gry Kate Malone: Hidden Object Detective

2016.12.15 Raport bieżący 16/2016 Artifex Mundi S.A.
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

2016.12.13 Raport bieżący 15/2016 Artifex Mundi S.A.
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C Spółki

2016.12.06 Raport bieżący 14/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.12.06 Raport bieżący 13/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.12.02 Raport bieżący 12/2016 Artifex Mundi S.A.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki – załącznik

2016.11.30 Raport bieżący 11/2016 Artifex Mundi S.A.
Termin publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

2016.11.22 Raport bieżący 10/2016 Artifex Mundi S.A.
Wybór biegłego rewidenta

2016.11.16 Raport bieżący 9/2016 Artifex Mundi S.A.
Wprowadzenie akcji oraz praw do akcji Artifex Mundi S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w Warszawie S.A.

2016.11.14 Raport bieżący 8/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.10 Raport bieżący 7/2016 Artifex Mundi S.A.
Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A.

2016.11.10 Raport bieżący 6/2016 Artifex Mundi S.A.
Dopuszczenie akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego oraz rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2016.11.08 Raport bieżący 5/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 4/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 3/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 2/2016 Artifex Mundi S.A.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.11.08 Raport bieżący 1/2016 Artifex Mundi S.A.
Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

2018.11.20 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2018 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2018 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za III kwartał 2018 roku

2018.09.12 Skonsolidowany raport półroczny – 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2018.05.24 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2018 roku
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2018 roku – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za I kwartał 2018 roku

2018.04.10 Skonsolidowany raport roczny – 2017
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2017 r.

2018.04.10 Jednostkowy raport roczny – 2017
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2017 r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2017 r.

2017.11.23 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

2017.09.15 Skonsolidowany raport półroczny – 2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. ESPI
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2017.05.22 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał

2017.04.05 Skonsolidowany raport roczny – 2016
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi za rok 2016
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi za rok 2016
Opinia i raport biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

2017.04.05 Jednostkowy raport roczny – 2016
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. ESPI
Sprawozdanie Zarządu z działalności Artifex Mundi S.A. za rok 2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2016
Opinia i raport biegłego rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

2016.12.02 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał – ESPI
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał