• en
  • pl
Strategia

Strategia Spółki opiera się na czterech podstawowych filarach, obrazujących kierunek i styl działania Artifex Mundi, i są to kolejno niezależność, cierpliwość, dywersyfikacja, zabawa.

Cztery powyższe filary działalności Spółki nakierowane są na realizację celu Emitenta, jakim jest tworzenie gier o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju i racjonalnego poziomu kosztów związanych z produkcją gier. Spółka realizuje te cele poprzez:

  • umocnienie pozycji na rynku gier casualowych typu premium, monetyzowanych w modelu try-before-you-buy, w szczególności poprzez rezygnację z pracy z wydawcami zewnętrznymi i osiągnięcie 100%-ego udziału self-publishingu w generowanych przychodach z tego segmentu;
  • wejście w segment gier monetyzowanych w modelu free-to-play. Ten nowy dla Spółki segment gier pozwoli na znacznie głębszą dywersyfikację produktową, jednocześnie nie zagrażając stabilności wypracowanego już pipeline’u produkcji i wydawania gier premium.

Strategia Spółki na kolejne lata zakłada koncentrację na grach mobilnych, o zasięgu globalnym, dostępnych za pośrednictwem najważniejszych platform dystrybucyjnych. Gry będą w dalszym ciągu sprzedawane również na komputerach osobistych PC oraz Mac, a najlepiej sprzedające się tytuły gier będą wydawane również na konsole, w tym na Xbox One, PS4 i Apple TV.