• en
  • pl
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 kwietnia 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 21 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie Zarządu Artifex Mundi S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. na dzień 21 kwietnia 2021 roku – pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów – pobierz

Materiały i dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 21 kwietnia 2021 roku – pobierz
Regulamin Programu Motywacyjnego – pobierz
Opinia Zarządu – pobierz
Pozytywne opinie Rady Nadzorczej Spółki w sprawie Programu Motywacyjnego oraz Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej – pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego – pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektu Polityki Wynagrodzeń – pobierz
Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN – pobierz
Umowa Uczestnictwa w Programie – pobierz
Umowa Objęcia Akcji – pobierz
Regulamin WZA – pobierz

Formularze na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu – pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika – pobierzKarty do głosowania – pobierz

 

Zapis Audio Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku

Zapis audio – pobierz

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 21 kwietnia 2021 roku

Treść uchwał podjętych na NWZ z 21.04.2021 r – załącznik
Załączniki do treści uchwał podjętych na NWZ z 21.04.2021 r – załącznik