• en
  • pl
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 czerwca 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie Zarządu Artifex Mundi S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. na dzień 6 czerwca 2018 roku – pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów – pobierz

Materiały i dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r. pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2017 r. – pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2017 r. – pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Artifex Mundi S.A. za rok 2017 – pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 – pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2017 r. – pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2017 r. – pobierz
Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru – pobierz
Regulamin WZA – pobierz

Formularze na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu – pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika – pobierz

Zapis Audio Walnego Zgromadzenia z dnia 6.06.2018

Zapis audio – pobierz

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku – pobierz