• en
  • pl
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 24 czerwca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie Zarządu Artifex Mundi S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. na dzień 24 czerwca 2020 roku – pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów – pobierz

Materiały i dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2019 r. pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za 2019 r. – pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Artifex Mundi S.A. za 2019 r. – pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Artifex Mundi S.A. za rok 2019 – pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 – pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2019 r. – pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Artifex Mudni S.A. za 2019 r. – pobierz
Regulamin WZA – pobierz

Formularze na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu – pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – pobierz
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika – pobierz

Zapis Audio Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku

Zapis audio – pobierz

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku

Treść uchwał podjętych na WZA z 24.06.2020 r – załącznik
Projekt uchwały 24
Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN