Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Unsolved zarabia coraz więcej

06.03.2024

Artifex Mundi wypracował w lutym r. 8,8 mln zł przychodów, o 73% więcej niż przed rokiem. Przychody z komercjalizacji flagowego produktu Artifex Mundi – Unsolved, podwoiły się rdr., do blisko 7,9 mln zł, osiągając w lutym rekordowy poziom średnich dziennych przychodów, wynoszący 0,27 mln zł.

Oczyszczając tegoroczne wyniki z wpływu obniżonej w okresie od 1 stycznia do 5 lutego br. prowizji Google Play od generowanych przez gry Artifex Mundi przychodów, średni dzienny przychód z komercjalizacji Unsolved wzrósł w lutym, miesiąc do miesiąca, o blisko 12%, przy 5% wzroście średnich dziennych wydatków na akwizycję graczy. Nieoczyszczone z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz krótszego okresu sprzedaży przychody Unsolved zmniejszyły się o 2% w porównaniu ze styczniem br., przy niespełna 1% zmniejszeniu wydatków na akwizycję graczy (blisko 4,5 mln zł w lutym br.).

Mamy za sobą udany miesiąc, również w wymiarze wyników finansowych. Kolejny wzrost średnich dziennych przychodów generowanych przez Unsolved najlepiej obrazuje jej konsekwentnie rosnący komercyjny potencjał. Dzięki dynamicznemu rozwojowi Unsolved m.in. zakończyliśmy luty z wynikiem istotnie przewyższającym cele budżetowe na ten okres. Z optymizmem spoglądamy w przyszłość, mamy potencjał, by w kolejnych miesiącach dalej podążać ścieżką dynamicznego wzrostu – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes Artifex Mundi.