Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Artifex Mundi podsumowywał 2022 rok

31.03.2023

W 2022 r. Artifex Mundi rozpoznał kwotę 38,5 mln zł przychodów, wobec 39,1 mln zł w 2021 r., wypracowując 29,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Kluczowy wpływ na niższy powtarzalny wynik Spółki w ubiegłym roku miała rekompozycja sprzedaży, będąca konsekwencją zmian w modelu biznesowym Artifex Mundi

„Niższe wpływy ze sprzedaży gier w modelu premium kompensujemy, na poziomie przychodów, dynamicznym wzrostem segmentu free-to-play. Wyższe koszty sprzedaży, gros z których stanowią inwestycje w pozyskiwanie graczy oraz wzrost kosztów stałych, wynikający m.in. z większych bezgotówkowych kosztów programu motywacyjnego, przesądziły o niższej rentowności biznesu Artifex Mundi w 2022 r.” – poinformował prezes Przemysław Błaszczyk w Liście do Akcjonariuszy.

Miniony rok stał pod znakiem sukcesu aplikacji Unsolved, będącej nowym kanałem monetyzacji portfolio gier HOPA Spółki. „Dzięki reorganizacji i wzmocnieniu zespołu rozwijającego projekt mogliśmy szybciej niż dotychczas realizować, testować i wdrażać pomysły rozwijające aplikację, których suma, na przestrzeni całego roku, zwiększyła livetime value (LTV) statystycznego gracza o kilkadziesiąt procent. W 2022 r. świadomie skupiliśmy się w Unsolved na zbieraniu nisko wiszących owoców, angażując gros zasobów zespołu w realizację pomysłów mających, w naszej ocenie, relatywnie najkrótsze okresy zwrotu, chcąc w pierwszym rzędzie ustabilizować dodatni cash flow projektu. Inwestowaliśmy nie tylko w sam produkt, ale i nasze kompetencje w obszarze akwizycji graczy, budując zespół, którego efektywność i elastyczność w działaniu pozwala nam z miesiąca na miesiąc coraz skuteczniej uwalniać potencjał komercyjny Unsolved. 2022 rok nie wyczerpał naszych pomysłów na rozwój tego produktu. W 2023 r. chcemy równolegle kontynuować strategię walki o dziesiątki małych, niskokosztowych sukcesów, rozbudowując content, pracując nad balansem rozgrywki i wdrażając szereg niedużych zmian w grze oraz położyć większy nacisk na prace nad zmianami o potencjalnie istotniejszym wpływie na LTV, z nową metagrą na czele” – zapowiedział Przemysław Błaszczyk.

W ubiegłym roku Artifex Mundi odnotował 9,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej, wobec 15,1 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej. W 2022 r. wynik netto wyniósł 12,0 mln zł, wobec 12,7 mln zł rok wcześniej.