Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Artifex Mundi skokowo zwiększa przychody i zyski

29.04.2024

Producent i wydawca gier w I kwartale br. zwiększył sprzedaż o 73%, do 27,5 mln zł, co jest najwyższym kwartalnym wynikiem w historii spółki. Znormalizowany zysk netto Artifex Mundi również wzrósł o 73%, sięgając 7,6 mln zł. Skokowy wzrost przychodów i zysków giełdowej spółki to zasługa flagowego produktu Artifex Mundi – Unsolved. Pierwsza marża Unsolved wzrosła w minionym kwartale aż o 155%.  

Przychody Artifex Mundi rosły w minionym kwartale szybciej niż koszty operacyjne, co przełożyło się na 84% wzrost znormalizowanego wyniku operacyjnego, do ponad 8,3 mln zł. Giełdowa spółka zakończyła kwartał z 29,4 mln zł środków pieniężnych oraz krótkoterminowych inwestycji finansowych.

Przychody z komercjalizacji Unsolved w minionym kwartale wzrosły o 102%, do 24,7 mln zł. Pierwsza marża gry (przychody pomniejszone o koszty akwizycji graczy) w analizowanym okresie zwiększyła się o 155%, do 10,8 mln zł.

Mamy za sobą intensywny i udany, zarówno na polu biznesowym, jak i twórczym – kwartał. W I kwartale optymalnie wykorzystaliśmy korzystne warunki na rynku reklamowym do zwiększenia inwestycji w akwizycję graczy dla gry Unsolved, czego efektem jest skokowy wzrost wyników generowanych przez grę. Zakładamy, że konsekwentna realizacja planów na 2024 r., z planem rozwoju Unsolved na czele, przełoży się na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu Artifex Mundi w kolejnych kwartałach – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes Artifex Mundi.