Artifex Mundi Logo

Relacje inwestorskie

Jednostkowy raport roczny – 2020

31.03.2021

Poniższe dokumenty w formacie pdf są odpowiednikami oficjalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu, które zostały zaraportowane w ESPI (do pobrania w pliku zip).