Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Unsolved wrzuca wyższy bieg

08.03.2023

Artifex Mundi wypracował w lutym br. rekordowe 5,1 mln zł przychodów. To o 22% więcej niż w lutym 2022 r. i 10% więcej niż w styczniu br. Motorem napędowym Artifex Mundi pozostaje aplikacja Unsolved, przychody z komercjalizacji której wzrosły w minionym miesiącu o 69% rdr., do 3,9 mln zł.

Przychody segmentu free-to-play wzrosły w lutym, rdr., o 44%, do 4,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży gier w formule premium (w tym gier HOPA) wyniosły w minionym miesiącu 1 mln zł, wobec niespełna 1,2 mln zł rok wcześniej, na co wpływ miał m.in. brak premier konsolowych wersji gier HOPA w minionym miesiący. Od początku roku przychody Artifex Mundi wzrosły o 29%, do 9,7 mln zł, przy 56% wzroście przychodów segmentu free-to-play, do 7,6 mln zł.

Aplikacja Unsolved, umożliwiającej graczom dostęp (w formule free-to-play) do części z najlepszych gier HOPA z portfela Spółki, w lutym odnotowała 33% wzrost średniego dziennego przychodu (w porównaniu ze styczniem br.). W efekcie Unsolved w najkrótszym miesiącu roku ustanowił nowy miesięczny rekord sprzedaży, wynoszący 3,9 mln zł, o 21% wyższy od styczniowego rezultatu. Wzrost przychodów aplikacji został osiągnięty przy wyższych o 9% wydatkach na akwizycje graczy (2,4 mln zł). W efekcie przychód z komercjalizacji aplikacji pomniejszony o koszty marketingu wzrósł w lutym, miesiąc do miesiąca, o połowę, do rekordowych 1,5 mln zł.

Wzrost przychodów Unsolved jest wynikiem systematycznej poprawy KPI aplikacji, umożliwiającej, przy sprzyjającym otoczeniu rynkowym, dynamiczny wzrost inwestycji w akwizycję graczy przy zachowaniu na niezmiennym poziomie oczekiwanych stóp zwrotu z pozyskanych użytkowników. Liczymy, że realizacja tegorocznego planu rozwoju aplikacji pozwoli na dalszy wzrost popularności Unsolved w kolejnych miesiącach i konsekwentny wzrost wypracowywanego zysku – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes giełdowej spółki.