Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

17.05.2020

Materiały i dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Formularze na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zapis Audio Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku