Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Artifex Mundi celuje w 60 mln zł zysku w latach 2021-2024

23.03.2021

Zarząd Artifex Mundi proponuje wprowadzenie w spółce opartego o akcje programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników. Zgodnie z założeniami proponowanego programu, który zostanie poddany pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie zwołane na 21 kwietnia, Artifex Mundi może zaoferować swoim pracownikom, w transzach, do 730 tys. akcji (6,1% kapitału) w przeciągu najbliższych 4 lat. Proponowana cena emisyjna to 9,01 zł, co odpowiada średniemu kursowi akcji spółki w IV kw. 2020 r. Warunkiem zaoferowania maksymalnej liczby akcji jest wypracowanie w kolejnych 4 latach łącznie co najmniej 60 mln zł, w tym minimum 25 mln zł w 2021-2022.

– Artifex Mundi ma potencjał, by po rekordowym 2020 r., zakończonym, według wstępnych szacunków, z 25,7 mln zł przychodów i 8,2 zysku netto, w kolejnych latach dalej zwiększać sprzedaż i wypracowywać jeszcze atrakcyjniejsze wyniki netto. Jednym z filarów planów spółki jest wzmocnienie know-how Artifex Mundi, przede wszystkim w obszarze free-to-play. Przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników firmy wzmocni kapitał ludzki spółki oraz jej pozycję na niezwykle wymagającym rynku pracy – ocenia Przemysław Błaszczyk, prezes Artifex Mundi.

Prezes giełdowego producenta i wydawcy gier informuje, iż założony w programie plan minimum, aktywujący program, zakłada wypracowanie przez spółkę łącznie 46 mln zł zysku netto w latach 2021-2024. Cel programu to wypracowanie co najmniej 60 mln zł w tym okresie. – To ambitny, ale realny cel. Na poziomie operacyjnym zakładamy, w konserwatywnym scenariuszu, nieznaczny spadek zysków segmentu HOPA, kompensowany z istotną nawiązką rosnącymi zyskami segmentu gier free-to-play. Motorem ich wzrostu ma być, zgodnie z założeniami, rozwój aplikacji Unsolved, komercjalizującej gry HOPA w modelu F2P. Liczymy również, iż najpóźniej w 2024 r. istotny wpływ na wyniki Artifex Mundi będzie mieć komercjalizacja nowej mobilnej gry z gatunku RPG, rozwijanej przez wewnętrzny zespół deweloperski spółki – komentuje prezes Artifex Mundi.