Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Artifex Mundi podwoiło przychody i zysk netto

27.03.2024

Producent i wydawca gier w 2023 roku wypracował 24,9 mln zł zysku netto, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Przychody Artifex Mundi wzrosły rdr. o 114%, do 82,5 mln zł. Skokowy wzrost wyników giełdowej spółki to zasługa jej flagowego produktu – gry Unsolved, której komercjalizacja przyniosła w 2023 r. ponad 70 mln zł przychodów, o 222% więcej niż rok wcześniej. Cele spółki na 2024 r. to m.in. kilkudziesięcioprocentowy wzrost potencjału sprzedażowego Unsolved oraz prezentacja nowej gry RPG spod znaku Artifex Mundi.

Wynik operacyjny Artifex Mundi wzrósł w 2023 r. o 142%, do 24 mln zł. Znormalizowana EBITDA zwiększyła się z 16,4 mln zł w 2022 r. do 29,3 mln zł w 2023 r. Pomimo istotnych inwestycji w realizację dwóch projektów gier wartość aktywów finansowych Artifex Mundi (środków pieniężnych oraz obligacji) wzrosła w minionym rok o ponad 7 mln zł, do ponad 31 mln zł na koniec grudnia 2023 r.

W projekcie gry Unsolved, kluczowym dla bieżących wyników spółki, miniony rok był okresem zbierania nisko wiszących biznesowych owoców, takich jak m.in. zwiększanie jej dochodowości poprzez poszerzanie kontentu. Na przestrzeni 2023 r. w Unsolved udostępniono graczom 12 nowych przygód, zwiększając ich ogólną liczbę do 43. W efekcie wprowadzonych zmian wartość LTV statystycznego konsumenta Unsolved wzrosła w 2023 r. o ponad 80%, co z kolei stworzyło przestrzeń dla zwielokrotnienia inwestycji marketingowych. Tzw. pierwsza marża gry (przychody pomniejszone o wydatki na akwizycje graczy) wzrosła ze średnio 0,8 mln zł miesięcznie w 2022 r. do ponad 4 mln zł w ostatnim miesiącu 2023 r.

Przemysław Błaszczyk, prezes Artifex Mundi, podkreśla, że spółka ma jeszcze wiele do zrobienia w projekcie Unsolved. – Brak angażującej metagry sprawia, że niebagatelny potencjał Unsolved jest dziś przez nas tylko częściowo wykorzystywany. Oczekujemy, że w nieodległej perspektywie sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Do końca 2024 r. chcemy ukończyć gros prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem tej warstwy do gry, co stworzy szansę, by w kolejnych latach nawet zwielokrotnić LTV Unsolved i uczynić z niej jeden z najbardziej dochodowych tytułów w tym segmencie rynku – wyjaśnia Błaszczyk. Prezes giełdowej spółki podkreśla, że w 2024 r. rozwój Unsolved nie ograniczy się do prac nad metagrą. – Oczekujemy, że dzięki wdrożeniu w Unsolved kilku mniejszych zmian, oraz dalszemu systematycznemu wzbogacaniu zawartości gry o nowe przygody, w 2024 r. jej LTV wzrośnie o niskie kilkadziesiąt procent, wpływając zdecydowanie pozytywnie na generowanie przychody – dodaje.

W 2024 r. Artifex Mundi chce zaprezentować graczom nowy tytuł, z gatunku RPG. Spółka planuje w połowie roku przeprowadzić kolejne testy gry, a ich pozytywne zakończenie umożliwi reveal projektu i start działań marketingowych. – W 2023 r. utwierdziliśmy się w przekonaniu, że budujemy wartościowy, pod wieloma względami świeży i wyjątkowy produkt w biznesowo atrakcyjnym segmencie. Jesteśmy zadowoleni z postępów prac nad grą i z niecierpliwością oczekujemy możliwości zaprezentowania jej szerszej publiczności – mówi Przemysław Błaszczyk.