Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Artifex Mundi podwoiło przychody i zyski

16.11.2023

Notowany na GPW producent i wydawca gier zakończył 9 miesięcy 2023 r. ze 100% wzrostem przychodów, do 59,1 mln zł, wypracowując 16,3 mln zł zysku operacyjnego (dwa razy więcej niż rok wcześniej). Znormalizowana EBITDA spółki zwiększyła się o 7 mln zł, do 20,2 mln zł. Motorem napędowym Artifex Mundi jest kluczowy produkt firmy – Unsolved. Przychody z jej komercjalizacji w okresie 9 miesięcy potroiły się, wynosząc 50,1 mln zł.

W III kwartale Artifex Mundi zwiększył przychody o 166%, do 23,6 mln zł, wypracowując 7,8 mln zł znormalizowanej EBITDA (4,2 mln zł rok wcześniej) oraz 6,4 mln zł EBIT (wzrost o ponad 160%).

Zysk netto spółki za 9 miesięcy br. wyniósł 14,3 mln zł (7,8 mln zł rok wcześniej), w minionym kwartale sięgając 4,5 mln zł (1,7 mln zł w III kwartale 2022 r.).

Unsolved, aplikacja umożliwiająca graczom dostęp w formule free-to-play do części z najlepszych gier HOPA z portfela Artifex Mundi, z kwartału na kwartał poprawia wyniki. W III kwartale jej komercjalizacja przyniosła 21,0 mln zł przychodów, 285% więcej niż w III kwartale br. W II kwartale jej przychody wzrosły o 236%, a w I kwartale – o 110%. Dynamiczny wzrost przychodów do zasługa rozwoju aplikacji i wzrostu kluczowych wskaźników jej efektywności (KPI), umożliwiających systematyczne zwiększanie inwestycji w pozyskiwanie użytkowników (UA) dla Unsolved. Przychody z komercjalizacji Unsolved pomniejszone o wydatki na UA wyniosły w III kw. 8,1 mln zł (200% wzrost rdr.) i 18,9 mln zł w okresie 9 miesięcy 2023 r. (6,4 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.).

Nasze tegoroczne wyniki są istotnie wyższe niż zakładał ambitny plan rozwoju Artifex Mundi na 2023 r. Nie spoczywamy jednak na laurach. W naszej ocenie Unsolved ma potencjał by być grą o wielokrotnie większym gronie regularnie grających w nią użytkowników, przynoszącą Spółce wielokrotnie większe przychody. Uwolnienie potencjału gry to projekt rozłożony na lata. Systematycznie wdrażamy w Unsolved kolejne modyfikacje, równolegle pracując nad większymi zmianami, głównie w obszarze metagry, których implementacja nastąpi w perspektywie kilku kwartałów – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes giełdowej spółki.