Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Artifex Mundi – rekordowe przychody i inwestycje w rozwój

07.07.2023

Notowany na GPW producent i wydawca gier w czerwcu osiągnął rekordowe 6,8 mln zł przychodów, o 130% więcej niż rok wcześniej i o 5% więcej niż w maju br. W II kwartale br. przychody Artifex Mundi wzrosły o 102%, do rekordowych 19,6 mln zł. Motorem napędowym giełdowej spółki jest dynamicznie rozwijająca się gra Unsolved, której KPI istotnie wzrosły w drugim kwartale br.

Przychody segmentu free-to-play wzrosły w czerwcu, rdr., o 222%, do 6,1 mln zł, a w całym drugim kwartale wyniosły 17,2 mln zł (5,8 mln zł rok wcześniej). Za gros przychodów segmentu oraz całej Spółki odpowiadała w minionym miesiącu aplikacja Unsolved, umożliwiająca graczom dostęp w formule free-to-play do części z najlepszych gier HOPA z portfela Artifex Mundi. Przychody z jej komercjalizacji wzrosły w czerwcu, rdr., o 253 proc., do 6 mln zł i były wyższe od przychodów majowych o 8%. W II kwartale br. Unsolved wygenerowało 16,8 mln zł przychodów, wobec 5 mln zł w II kwartale 2022 r.

Przemysław Błaszczyk, prezes Artifex Mundi, zwraca uwagę na rekordowy poziom wydatków na akwizycję graczy, zanotowany w czerwcu br, osiągnięty mimo sezonowo niesprzyjającym warunkom na rynku. Wyniosły one w minionym miesiącu 4 mln zł, wobec niespełna 3,2 mln zł miesiąc wcześniej oraz 0,9 mln zł w czerwcu 2022 r. – Wypracowane narzędzia analityczne pozwalają nam precyzyjnie modelować i kontrolować rentowność pozyskiwanych do Unsolved kolejnych grup graczy. Zgodnie z niezmienną od kwartałów strategią oczekujemy określonego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Dynamiczny wzrost skali nakładów na marketing Unsolved był możliwy dzięki istotnej poprawie monetyzacji Unsolved w II kwartale. Znaczący wzrost bazy użytkowników Unsolved notowany od początku roku w połączeniu z już zrealizowanymi zmianami w grze oraz planowaną dalszą jej rozbudową, zdecydowanie dobrze rokuje wynikom Artifex Mundi w kolejnych kwartałach – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes giełdowej spółki.