Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Rekordowe wyniki Artifex Mundi

01.03.2024

Notowany na GPW producent i wydawca gier zakończył ostatni kwartał 2023 r., według wstępnych szacunków, z ponad 160% wzrostem przychodów, do 23,3 mln zł, wypracowując rekordowe 10,8 mln zł powtarzalnego zysku netto. W całym minionym roku przychody Artifex Mundi wzrosły o 44 mln zł, do 82,5 mln zł, przy 86% wzroście powtarzalnego wyniku netto, do 25,5 mln zł.

Motorem napędowym wzrostu wyników Artifex Mundi jest kluczowy produkt giełdowej spółki – Unsolved, umożliwiającej graczom dostęp w formule free-to-play do części z najlepszych gier HOPA z portfela Artifex Mundi. Przychody Unsolved wzrosły o 222%, do blisko 71 mln zł. Pierwsza marża aplikacji (przychody pomniejszone o wydatki na akwizycje graczy), zwiększyły się o niemal 21 mln zł, do 30 mln zł.

Rekordowe wyniki Artifex Mundi wzmocniły sytuację finansową spółki. Wartość środków pieniężnych spółki wzrosła w minionym roku o 35%, do 29 mln zł (wraz z krótkoterminowymi inwestycjami w obligacje), przy równoczesnych inwestycjach w rozwój dwóch strategicznych projektów firmy – Unsolved  oraz nowej gry free-to-play  z gatunku RPG.

– Miniony rok był bezdyskusyjnie najlepszym w historii naszej firmy okresem, tak w wymiarze osiągniętych wyników finansowych, jak i operacyjnych osiągnięć w kluczowych dla nas obszarach biznesu. Nie zwalniamy tempa, wręcz przeciwnie – mamy ambitne cele na 2024 r., które konsekwentnie realizujemy. Styczeń 2024 r. zakończyliśmy z kolejnymi rekordami miesięcznej sprzedaży oraz tzw. pierwszej marży, w lutym m.in. po raz pierwszy w historii odnotowaliśmy dzienną sprzedaż na poziomie ponad 0,3 mln zł. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju firmy, której celem jest znaczące zwiększenie wartości Artifex Mundi dla Akcjonariuszy – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes Artifex Mundi.