Pomiń menu
Logo Artifex Mundi

Relacje inwestorskie

Rekordowy miesiąc i kwartał Artifex Mundi

06.04.2023

Notowany na GPW producent i wydawca gier zakończył marzec z 76 proc. wzrostem przychodów rdr,. do rekordowych 6,2 mln zł. Przychody Artifex Mundi za pierwsze trzy miesiące 2023 r. wyniosły 15,9 mln zł, o 44% więcej niż rok wcześniej. Rekordowe wyniki spółki to zasługa aplikacji Unsolved, przychody z komercjalizacji której wzrosły w marcu, w porównaniu z lutym br., o niemal 30%, po raz pierwszy w historii przekraczając 5 mln zł.

Przychody segmentu free-to-play wzrosły w marcu, rdr., o 133%, do 5,2 mln zł. Koszty akwizycji graczy segmentu wyniosły w tym okresie blisko 3,4 mln zł, wobec 1,1 mln zł w marcu 2022 r. W I kwartale segment  free-to-play wypracował 12,8 mln zł (wzrost 80% rdr.), przy inwestycjach w pozyskanie graczy sięgających 8 mln zł (4 mln zł rok wcześniej).

Motorem napędowym spółki, odpowiadającym za 96% kwartalnych przychodów segmentu free-to-play oraz 77% przychodów całej firmy, jest aplikacja Unsolved, umożliwiającej graczom dostęp (w formule free-to-play) do części z najlepszych gier HOPA z portfela Artifex Mundi. Rosnące kluczowe wskaźniki efektywności Unsolved otwierają Artifex Mundi drogę do dynamicznego zwiększania inwestycji w akwizycje graczy, co z kolei przekłada się na jeszcze szybszy wzrost jej przychodów. W marcu przychód z komercjalizacji aplikacji pomniejszony o koszty akwizycji graczy (UA) wyniósł rekordowe 1,7 mln zł. W I kwartale br. przychody po potrąceniu kosztów UA sięgnęły 4,3 mln zł, o ponad 120% więcej niż rok wcześniej. Co ważne, aplikacja z miesiąca na miesiąc dynamicznie zyskuje na popularności.  Dzienne przychody z aplikacji były w marcu o 16% wyższe od osiągniętych miesiąc wcześniej.

Dynamiczny wzrost dochodowości Unsolved to efekt konsekwentnej realizacji planu rozwoju aplikacji, w trzech wymiarach. Inwestujemy w poszerzenie dostępnego w aplikacji kontentu, sprawiając, że statystyczny gracz zostaje z nami na dłużej. Pracujemy nad szerokością zasięgów, dotarcia do potencjalnych graczy, m.in. nieustannie rozwijając narzędzia i strategie UA. W końcu kładziemy duży nacisk na poprawę kluczowych KPI aplikacji. Tegoroczne wyniki Unsolved stanowią najlepsze potwierdzenie skuteczności naszych działań. Niezmiennie uważamy, że Unsolved ma istotny potencjał wzrostu. Sukces dotychczasowych pomysłów na rozwój aplikacji zachęca nas do wdrażania kolejnych, często ambitniejszych pomysłów, o potencjalnie zdecydowanie większym wpływie na wyniki aplikacji – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes giełdowej spółki.